Aktuellt

Kvalitena frånträder aktier i Hedvig Eleonora Holding

12 mars, 2024

Kvalitena AB (publ) har per idag frånträtt 49,9% av aktierna i Hedvig Eleonora Holding AB. Bolaget äger fyra fastigheter på Östermalm i Stockholms innerstad om cirka 11 000 kvm. I portföljen ingår fastigheterna Strandvägen 5A, Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10, Jungfrugatan 7B och Grevgatan 27.

Köpare är Tulia AB som ägs av Fastighets AB Balder och André Åkerlund AB.

Genom denna transaktion får Hedvig Eleonora Holding in en stark delägare och Kvalitena frigör kapital. Detta utgör ett steg i den plan Kvalitena har utarbetat för att så snart som möjligt avbetala Kvalitenas utestående obligation och andra krediter.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Kvalitena publicerar bokslutskommuniké för 2023

29 februari, 2024

Kvalitena publicerar bokslutskommuniké för 2023. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2023

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

 

Kvalitena inleder företagsrekonstruktion

23 februari, 2024

I syfte att under ordnade och kontrollerade former sälja tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitena AB (publ) (”Bolagets”) samtliga fordringar har Bolaget idag ansökt om och av tingsrätten beviljats att inleda företags-rekonstruktion. Bolaget anser att det finns grundad anledning att anta att dess verksamhet kan säkras genom en företagsrekonstruktion och att en företags-rekonstruktion är bästa sättet att maximera värdena i Bolaget. Bolaget har bestridit den konkursansökan som agenten för Bolagets icke säkerställda obligationsinnehavare tidigare lämnat till tingsrätten.

Ansökan om företagsrekonstruktion 23 februari 2024

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

 

Kvalitena säljer del av aktierna i Hedvig Eleonora Holding

23 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) har tecknat avtal om att avyttra 49,9% av aktierna i Hedvig Eleonora Holding AB. Bolaget äger fyra fastigheter på Östermalm i Stockholms innerstad om cirka 11 000 kvm. I portföljen ingår fastigheterna Strandvägen 5A, Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10, Jungfrugatan 7B och Grevgatan 27. Hedvig Eleonora är ett helägt dotterbolag till Kvalitena.

Genom denna transaktion får Hedvig Eleonora Holding in en stark delägare och Kvalitena frigör kapital. Detta utgör ett steg i den plan Kvalitena har utarbetat för att så snart som möjligt avbetala Kvalitenas utestående obligation och andra krediter.

Avtalet är föremål för sedvanliga villkor.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Agenten för Kvalitenas seniora icke säkerställda obligationer har meddelat att en konkursansökan lämnats in till Stockholms tingsrätt

16 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har blivit meddelade av agenten för Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 att en konkursansökan har lämnats in till Stockholms tingsrätt. Bolaget har ännu inte delgivits ansökan eller tagit del av den. Bolaget avser bestrida konkursansökan.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00