Aktuellt

Kvalitena presenterar bokslutskommunikén för 2022

10 mars, 2023

Se länken nedan för ytterligare information

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2022

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022

1 mars, 2023

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2022

Presentation för Q4-rapport

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

 

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022

29 november, 2022

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2022

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

 

Kvalitena AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

22 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 3 november 2022 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”)

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det Skriftliga Förfarandet var för Förslaget. Förslaget ska anses vara godkänt från och med 22 november 2022.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer också att skickas med vanlig post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Kvalitenas (www.kvalitena.se) och Agentens respektive webbplats (www.stamdata.com).

För ytterligare information kontakta: Harald Pousette, harald.pousette@kvalitena.se, +46 8 121 317 00.

Informationen är sådan som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 november 2022, 17:30 CET.

Kvalitena AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

3 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna.

Se nedan för länkar till pressmeddelandet, meddelandet till obligationsinnehavarna och röstningsformulär.

Kvalitena AB (publ) – Press release (2022-11-03)

Kvalitena AB (publ) – Notice of Written Procedure (2022-11-03)

Kvalitena AB (publ) – Voting form (2022-11-03)

För ytterligare information vänligen kontakta
VD Harald Pousette, +46 8 121 317 00, harald.pousette@kvalitena.se