Aktuellt

Agenten för Kvalitenas seniora icke säkerställda obligationer har meddelat att en konkursansökan lämnats in till Stockholms tingsrätt

16 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har blivit meddelade av agenten för Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 att en konkursansökan har lämnats in till Stockholms tingsrätt. Bolaget har ännu inte delgivits ansökan eller tagit del av den. Bolaget avser bestrida konkursansökan.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

 

Kvalitena säljer på Djurgården

14 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat avtal om försäljning av och frånträtt aktier i Biskopsuddens Fastighetsförvaltning AB (”Biskopsudden”). Biskopsudden äger byggnad på del av fastigheten Djurgården 1:1, Stockholm.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-14 CEST.

Kvalitena bjuder in till möte med obligationsinvesterare

8 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) bjuder härmed in investerare i Bolagets obligation till ett möte den 9 februari kl. 10:00 där Bolaget avser att informera om planen för att lösa obligationen.

För anmälan och inringningsdetaljer vänligen kontakta info@kvalitena.se

Notera att endast investerare som är registrerade i skuldbok hos Euroclear per 9 februari 2024 ges tillträde.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

 

Uppsägning av Kvalitena AB (publ) obligationer

11 december, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har idag emottagit en underrättelse från obligationsinnehavare om att Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 har sagts upp till omedelbar återbetalning.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-12-11 22:00 CEST.

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2023

29 november, 2023

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2023. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2023

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00