Aktuellt

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2020

29 november, 2020

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2020. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2020

Kvalitena avyttrar fastighet

9 november, 2020

Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten Stockholm Glaucus 4. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion. Fastigheten omfattar ca 2 160 kvadratmeter och försäljningen medför ett positivt resultat under det fjärde kvartalet.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena avyttrar fastighet

3 november, 2020

Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten Stockholm Pelarbacken Större 7. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion. Fastigheten omfattar ca 850 kvadratmeter och underliggande överenskomna fastighetsvärde överensstämmer med fastighetens värdering per sista juni 2020.

Tango har varit Kvalitenas transaktionsrådgivare och Advokatfirman Glimstedt har varit Kvalitenas legala rådgivare i försäljningsprocessen.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november kl. 17.20.

Pressmeddelande 2020-10-03

 

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2020

31 augusti, 2020

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2020. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2020

Implementation of approved amendments in respect of Kvalitena’s notes

30 juli, 2020

Kvalitena AB (publ) (“Kvalitena” or the “Company”) announced earlier this week that the amendments of the terms and conditions of its senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0009664949 (the ”Notes”) proposed by the written procedure initiated on 8 July 2020 have been approved by the noteholders.

The amendments have now been implemented. The amended and restated terms and conditions of the Notes are available at the Company’s website (www.kvalitena.se).

Kvalitena AB (publ)

For further information, please contact:
Jonas Vestin, interim CEO, +46 707 66 00 70, jonas.vestin@kvalitena.se

Implementation of amendments – Kvalitena – 2020-07-30