Aktuellt

Kvalitena AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

3 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna.

Se nedan för länkar till pressmeddelandet, meddelandet till obligationsinnehavarna och röstningsformulär.

Kvalitena AB (publ) – Press release (2022-11-03)

Kvalitena AB (publ) – Notice of Written Procedure (2022-11-03)

Kvalitena AB (publ) – Voting form (2022-11-03)

För ytterligare information vänligen kontakta
VD Harald Pousette, +46 8 121 317 00, harald.pousette@kvalitena.se

 

Kvalitena AB (publ) erhåller ej godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

1 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 13 oktober 2022 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”)

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum uppnåddes men att erforderlig majoritet ej erhölls i det Skriftliga Förfarandet. Förslaget ska därmed ej anses vara godkänt.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer också att skickas med vanlig post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Kvalitenas (www.kvalitena.se) och Agentens respektive webbplats (www.stamdata.com).

För ytterligare information kontakta: Harald Pousette, harald.pousette@kvalitena.se, +46 8 121 317 00.

Informationen är sådan som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 1 November 2022, 23:00 CET.

 

Fakta om Kvalitena AB (publ)
Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda och samägda fastighetsinnehav. Investeringarna genomförs med en långsiktig strategi att starta, förvärva och utveckla fastigheterna och bolagen i syfte att uppnå en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Kvalitena AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

13 oktober, 2022

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) inleder ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets obligationslån ISIN SE0012675155.

Se nedan för länkar till pressmeddelandet, meddelandet till obligationsinnehavarna och röstningsformulär.

Kvalitena AB (publ) – Press release (2022-10-13)

Kvalitena AB (publ) – Notice of Written Procedure

Kvalitena AB (publ) – Voting form (2022-10-13)

För ytterligare information vänligen kontakta
VD Harald Pousette, +46 8 121 317 00, harald.pousette@kvalitena.se

Kvalitena publicerar bolagspresentation för Q2 2022

26 september, 2022

Kvalitena AB (publ) publicerar en bolagspresentation för Q2 2022. För att läsa bolagspresentationen klicka på länken nedan.

Kvalitena AB (publ) – Bolagspresentation

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q2 2022

29 augusti, 2022

Kvalitena AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q2 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena har mandaterat ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) som finansiella rådgivare för att utvärdera refinansieringsmöjligheter för sin utestående seniora icke säkerställda obligation (ISIN: SE0012675155) med sista inlösendag den 4 december 2022.

Delårsrapport Q2 2022

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00