Kalender

  • Delårsrapport Q1 2019 publiceras den 31 maj 2019
  • Delårsrapport Q2 2019 publiceras den 31 augusti 2019
  • Delårsrapport Q3 2019 publiceras den 30 november 2019
  • Bokslutskommuniké 2019 publiceras den 28 februari 2020