Kalender

  • Delårsrapport Q1 2018 publiceras den 31 maj 2018
  • Delårsrapport Q2 2018 publiceras den 31 augusti 2018
  • Delårsrapport Q3 2018 publiceras den 30 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 publiceras den 28 februari 2018