Kalender

  • Delårsrapport Q1 2020 publiceras den 1 juni 2020
  • Delårsrapport Q2 2020 publiceras den 31 augusti 2020
  • Delårsrapport Q3 2020 publiceras den 30 november 2020
  • Bokslutskommuniké 2020 publiceras den 2 mars 2021