Kalender

  • Delårsrapport Q1 2017 publiceras den 31 maj 2017
  • Delårsrapport Q2 2017 publiceras den 31 augusti 2017
  • Delårsrapport Q3 2017 publiceras den 30 november 2017
  • Bokslutskommuniké 2017 publiceras den 28 februari 2017