Finansiell information

Kvalitena är ett fastighetsinriktat investmentbolag med en övergripande strategi att generera hög långsiktig tillväxt genom en professionell investeringsverksamhet och ett aktivt ägande i dotter- och intressebolag för att möjliggöra en hög långsiktig riskjusterad avkastning.

I menyn till vänster kan du läsa mer om den ekonomiska delen av vår verksamhet i form av finansiella rapporter och övriga finansiella dokument samt få information om den finansiella kalendern.

Nyckeltal

Fördelning av totala tillgångar

Fastighetsinvesteringar
Finansiella investeringar
3,4mdr
Eget kapital
7,5mdr
Totala tillgångar
45%
Soliditet
20%
Årlig avkastning på eget kapital1
1) CAGR 2015 - 2018