Finansiell information

Kvalitena är ett fastighetsbolag med en övergripande strategi att generera hög långsiktig tillväxt genom en professionell investeringsverksamhet och ett aktivt ägande i dotter- och intressebolag för att möjliggöra en hög långsiktig riskjusterad avkastning.

I menyn till vänster kan du läsa mer om den ekonomiska delen av vår verksamhet i form av finansiella rapporter och övriga finansiella dokument samt få information om den finansiella kalendern.

Nyckeltal

Fördelning av totala tillgångar

Fastighetsinvesteringar
Finansiella investeringar
3,6mdr
Eget kapital (SEK)
8,2mdr
Totala tillgångar (SEK)
44%
Soliditet
16%
Årlig avkastning på eget kapital1
1) CAGR 2014 - 2019