Om Bolaget

Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda fastigheter, noterade- och onoterade fastighetsinnehav.  Kvalitena har även ett mindre innehav i noterade värdepapper och verksamheter differentierade ifrån fastighetsbranschen  samt innehav i onoterade industri-, produktion- och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.

Koncernen 2017

  • Nettoomsättning 179 Mkr
  • Rörelseresultat 333 Mkr
  • Årets resultat 378 Mkr
  • Balansomslutning 7 659 Mkr
  • Soliditet 43%