Om Bolaget

Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda fastigheter, noterade- och onoterade fastighetsinnehav.  Kvalitena har även ett mindre innehav i noterade värdepapper och verksamheter differentierade ifrån fastighetsbranschen  samt innehav i onoterade industri-, produktion- och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.

 

Koncernen 2018

  • Nettoomsättning 236 Mkr
  • Rörelseresultat 50 Mkr
  • Årets resultat 61 Mkr
  • Balansomslutning 7 487 Mkr
  • Soliditet 45%