Aktuellt

Kvalitena AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q1 2022

30 maj, 2022

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q1 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2022

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

30 maj, 2022

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2021, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Årsredovisning 2021

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) avyttrar hela sitt innehav i Source Energy AS

12 april, 2022

Kvalitena AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav i Source Energy AS. Source Energy AS är ett norskt bolag fokuserat på prospektering och produktion av olja och gas på den norska kontinentalsockeln.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) avyttrar fastighet i Uppsala

2 mars, 2022

Kvalitena AB (publ) har avyttrat och frånträtt en fastighet i Uppsala om cirka 3 300 kvadratmeter uthyrbar area med en byggrätt för bostäder. Försäljningen har gjorts genom en bolagstransaktion.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) förvärvar fastigheter i New Mexico, USA

2 mars, 2022

Kvalitenas dotterbolag i USA har förvärvat 42 fastigheter i New Mexico, USA. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på närmare 65 000 kvm och ett marknadsvärde på över 1,1 miljarder kronor. Förvärvet ligger i linje med strategin att successivt allokera mer resurser till den växande verksamhet i USA.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00