Aktuellt

Kvalitena begär förlängning av företagsrekonstruktion

21 maj, 2024

Den 23 februari 2024 beviljades Kvalitena av tingsrätten att inleda företags-rekonstruktion för en initial period om tre månader. Syftet med företags-rekonstruktionen är att Kvalitena genom ordnade och kontrollerade former ska avyttra tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitenas skulder. Kvalitena har under de tre inledande månaderna som rekonstruktionen pågått gjort betydande framsteg i den försäljnings- och betalningsplan som redogjordes för i ansökan om företagsrekonstruktion.  En förlängning av företagsrekonstruktionen är en nödvändig förutsättning för slutförandet av försäljnings- och betalningsplanen och därför har Kvalitena ansökt om förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader.

Ä 3513-24 Begäran om förlängning av företagsrekonstruktion

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena säljer fastighet i Nyköping

17 maj, 2024

Kvalitena AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av aktier i Fastighets AB Idbäcken. Fastighets AB Idbäcken äger en fastighet om ca. 15 000 kvadratmeter i Nyköping.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Kvalitena frånträder aktier i Hedvig Eleonora Holding

12 mars, 2024

Kvalitena AB (publ) har per idag frånträtt 49,9% av aktierna i Hedvig Eleonora Holding AB. Bolaget äger fyra fastigheter på Östermalm i Stockholms innerstad om cirka 11 000 kvm. I portföljen ingår fastigheterna Strandvägen 5A, Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10, Jungfrugatan 7B och Grevgatan 27.

Köpare är Tulia AB som ägs av Fastighets AB Balder och André Åkerlund AB.

Genom denna transaktion får Hedvig Eleonora Holding in en stark delägare och Kvalitena frigör kapital. Detta utgör ett steg i den plan Kvalitena har utarbetat för att så snart som möjligt avbetala Kvalitenas utestående obligation och andra krediter.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Kvalitena publicerar bokslutskommuniké för 2023

29 februari, 2024

Kvalitena publicerar bokslutskommuniké för 2023. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2023

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

 

Kvalitena inleder företagsrekonstruktion

23 februari, 2024

I syfte att under ordnade och kontrollerade former sälja tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitena AB (publ) (”Bolagets”) samtliga fordringar har Bolaget idag ansökt om och av tingsrätten beviljats att inleda företags-rekonstruktion. Bolaget anser att det finns grundad anledning att anta att dess verksamhet kan säkras genom en företagsrekonstruktion och att en företags-rekonstruktion är bästa sättet att maximera värdena i Bolaget. Bolaget har bestridit den konkursansökan som agenten för Bolagets icke säkerställda obligationsinnehavare tidigare lämnat till tingsrätten.

Ansökan om företagsrekonstruktion 23 februari 2024

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00