Aktuellt

Kvalitena AB förvärvar två lager- och lättindustrifastigheter i Örebro och Spånga

28 juni, 2018

Kvalitena AB har förvärvat fastigheten Myrmalmen 10 i Örebro samt i ett Joint Venture förvärvat Mandelblomman 9 i Spånga med tillträde 28:e respektive 20:e juni 2018.

Fastigheten i Örebro omfattar cirka 16 900 kvm uthyrbar area med Epiroc som hyresgäst och fastigheten i Spånga omfattar ca 1 800 kvm. Båda fastigheterna är fullt uthyrda och förvärvas på en god riskjusterad avkastning.

 

Vi är glada över att ha förvärvat två kvalitetsfastigheter med stabilt kassaflöde och bra hyresgäster med goda lägen i Örebro respektive Spånga. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med lätt industri- och logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industri-och logistikfastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren. Totalt äger Kvalitena idag via dotterbolag cirka 70 direktägda fastigheter i detta segment med en sammanlagd yta om cirka 400 000 kvm. Utöver det direktäger Kvalitena en innerstadportfölj med i huvudsak kontor och bostäder om cirka 17 000 kvm samt en portfölj med samhällsfastigheter om ca 14 000 kvm.

Kvalitena AB förvärvar två lager- och lättindustrifastigheter

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2018

31 maj, 2018

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2018, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2018

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2017

31 maj, 2018

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2017, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Årsredovisning 2017

Sveavalvet återköper obligationer för 93 mkr

22 maj, 2018

Sveavalvet AB (publ) ett dotterbolag till Kvalitena återköper utestående obligationer med rörlig ränta och förfall den 15 december 2019 (ISIN: SE0009320369) för 93 mkr. Återköpet sker till ett fast kontantpris motsvarande 102,5% procent av det nominella beloppet per obligation (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta datumet för återköpen, vilket kommer att vara måndag 28 maj 2018) i enlighet Sveavalvets återköpserbjudande som offentliggjordes den 7 maj 2018 och löpte ut kl. 17:00 den 21 maj 2018.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) har varit arrangörer i återköpserbjudandet.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet via länken nedan:

Sveavalvet återköper obligationer


För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Information om GDPR

22 maj, 2018

25 maj 2018 får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vi är väl förberedda inför det nya sättet att arbeta i enlighet med Dataskyddsförordning. Vi har aktivt arbetat med att anpassa vårt företag till nya Dataskyddsförordningen. Vi har gått igenom och uppdaterat vårt fastighetssystem, våra processer, företagets arbetspolicy samt utbildat vår personal.

Vi vill informera våra lokalhyresgäster om följande:

  1. Vi behandlar era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter och att ändamålet med det samma är för att kunna genomföra aktuellt uppdrag. Det vill säga tillhandahålla lokal, teckna avtal, skicka hyresavier samt meddelanden och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med er.
  2. Vi tar ansvar för att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter som behandlas av oss, eller våra utsedda personuppgiftsbiträden, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
  3. Vi garanterar att behandlingen av era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger.

 

Har ni frågor rörande GDPR och vår behandling av era personuppgifter så är ni välkomna att höra av er till oss via
gdpr@kvalitena.se

Önskar ni mer ingående information om nya Dataskyddsförordningen gå gärna in på följande länk:

www.datainspektionen.se