Aktuellt

Utbetalning av avgift till obligationsinnehavarna

18 augusti, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) informerar härmed innehavarna av Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån att utbetalning av avgift (consent fee) relaterad till det tidigare offentligjorda skriftliga förfarandet kommer att ske den 23 augusti 2016.

Payment of consent fee to noteholders

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 0 0

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

17 augusti, 2016

Den 22 juli 2016 offentliggjorde Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) intentionen att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån. Tidsperioden för svar i det skriftliga förfarandet löpte ut den 16 augusti 2016 kl. 17:00 (CET).

Obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har bekräftat att tillräckligt antal röster har inkommit för att bilda quorum och att den föreslagna begäran godkändes i enlighet med obligationsvillkorens regler för omröstning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena godkännande av villkorsändring

Villkorsändringen i sin helhet återfinns under ”Finansiella dokument”

Kvalitena AB (publ) har skickat begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 600,000,000 obligationslån

22 juli, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 600,000,000 obligationslån.

Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan samt se fullständiga ändringar nedan eller under Finansiell info/Finansiella dokument

Ändringar av obligationsvillkor PM

Notice of written procedure – Request to amend the terms and conditions

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena ingår avtal med Blackstone om försäljning av aktier I D. Carnegie

15 juli, 2016

Fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone har, genom Vega Holdco S. à r.l. (”Vega”), ingått ett avtal med Kvalitena där Kvalitena säljer 75% av sitt aktieinnehav i D. Carnegie till Vega för 100 kronor per aktie, motsvarande 1,18 miljarder kronor kontant.

Vi har sett en enorm utveckling i D. Carnegie under de senaste åren och vi anser att detta är en bra möjlighet att realisera en del av det värde som Kvalitena har i vår D. Carnegie-investering, samtidigt som vi kan bibehålla ett intresse i bolaget och utveckla den tillsammans med Blackstone framöver.” -Knut Pousette, VD Kvalitena

Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.

 

Kvalitena reaches agreement to sell shares in D. Carnegie to Blackstone

Kvalitena ingår avtal med Blackstone om försäljning av aktier I D. Carnegie

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q1 2016

31 maj, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2016