Aktuellt

Villkoren för Kvalitenas försäljning av aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) har uppfyllts

25 augusti, 2016

Fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone, genom Vega Holdco S. à r.l. (”Vega”), ingick den 15 juli 2016 ett avtal med Kvalitena där Kvalitena säljer 75% av sitt aktieinnehav i D. Carnegie & Co till Vega för 100 kronor per aktie, motsvarande 1,18 miljarder kronor kontant. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket samt vissa andra godkännanden från tredje part. Villkoren har nu uppfyllts och Vega kommer att tillträda aktierna stegvis. Vega förväntas ha tillträtt samtliga aktuella aktier i början av november.

Kvalitena kommer genom sitt resterande aktieinnehav att bibehålla ett intresse i D. Carnegie & Co som möjliggör att tillsammans med Blackstone fortsätta att utveckla bolaget.

Wigge & Partners agerade legal rådgivare till Kvalitena i samband med transaktionen. Läs pressmeddelandet i sin helhet via länken nedan.

For information in english:
Fulfilment of conditions precedent for the sale of shares in D. Carnegie & Co AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Utbetalning av avgift till obligationsinnehavarna

18 augusti, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) informerar härmed innehavarna av Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån att utbetalning av avgift (consent fee) relaterad till det tidigare offentligjorda skriftliga förfarandet kommer att ske den 23 augusti 2016.

Payment of consent fee to noteholders

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 0 0

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

17 augusti, 2016

Den 22 juli 2016 offentliggjorde Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) intentionen att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån. Tidsperioden för svar i det skriftliga förfarandet löpte ut den 16 augusti 2016 kl. 17:00 (CET).

Obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har bekräftat att tillräckligt antal röster har inkommit för att bilda quorum och att den föreslagna begäran godkändes i enlighet med obligationsvillkorens regler för omröstning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena godkännande av villkorsändring

Villkorsändringen i sin helhet återfinns under ”Finansiella dokument”

Kvalitena AB (publ) har skickat begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 600,000,000 obligationslån

22 juli, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 600,000,000 obligationslån.

Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan samt se fullständiga ändringar nedan eller under Finansiell info/Finansiella dokument

Ändringar av obligationsvillkor PM

Notice of written procedure – Request to amend the terms and conditions

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena ingår avtal med Blackstone om försäljning av aktier I D. Carnegie

15 juli, 2016

Fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone har, genom Vega Holdco S. à r.l. (”Vega”), ingått ett avtal med Kvalitena där Kvalitena säljer 75% av sitt aktieinnehav i D. Carnegie till Vega för 100 kronor per aktie, motsvarande 1,18 miljarder kronor kontant.

Vi har sett en enorm utveckling i D. Carnegie under de senaste åren och vi anser att detta är en bra möjlighet att realisera en del av det värde som Kvalitena har i vår D. Carnegie-investering, samtidigt som vi kan bibehålla ett intresse i bolaget och utveckla den tillsammans med Blackstone framöver.” -Knut Pousette, VD Kvalitena

Läs pressmeddelandet i sin helhet nedan.

 

Kvalitena reaches agreement to sell shares in D. Carnegie to Blackstone

Kvalitena ingår avtal med Blackstone om försäljning av aktier I D. Carnegie

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q1 2016

31 maj, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2016

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2015

31 maj, 2016

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2015, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Årsredovisning 2015

[Rättelse] Kvalitena sprider ägandet ytterligare i Stendörren Fastigheter

29 mars, 2016

Kvalitena AB (publ) genomför ytterligare ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB (publ) genom försäljning av 1 000 000 B-aktier och 125 000 A-aktier. Försäljningen ses som en viktig milstolpe inför Stendörrens planerade listbyte till NASDAQ OMX Mid Cap-lista under 2016. Kvalitena kommer efter transaktionen att äga ca 38,46% av rösterna och 24,98% av kapitalet.

[Rättelse] Kvalitena sprider ägandet ytterligare i Stendörren Fastigheter

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2015

29 februari, 2016

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2015, för att läsa kommunikén klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2015

Kvalitena AB genomför tilläggsplacering i Stendörren Fastigheter AB

18 december, 2015

På grund av stor efterfrågan utökar Kvalitena AB (publ) ägarspridningen i Stendörren Fastigheter AB (publ) genom försäljning av ytterligare 1 180 000 B-aktier. Aktierna har placerats via Carnegie Investment bank samt ABG Sundal Collier, främst på utvalda privata investerare. Intresset för aktien har varit mycket högt och försäljningen spås öka likviditeten i aktien. Kvalitena kommer efter transaktionen att äga 42,35% av rösterna och 27,96% av kapitalet. Försäljningen är en viktig milstolpe inför Stendörrens planerade listbyte till NASDAQ OMX Mid Cap-lista Q2 2016.

Kvalitena AB genomför tilläggsplacering i Stendörren Fastigheter AB