Aktuellt

Kvalitena frånträder lagerfastighet i Helsingborg

6 maj, 2021

Kvalitena frånträder en lagerfastighet i Helsingborg till Oscar Properties. Frånträdet genomfördes den 30 april 2021. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta på ca. 62.000 kvm och Försäljningen förväntas medföra ett positivt resultat under det andra kvartalet 2021.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949)

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena ökar sitt ägande i Oscar Properties efter stor fastighetsaffär

23 april, 2021

Kvalitena AB (publ)(”Kvalitena”), har idag tecknat avtal med Oscar Properties Holding AB (publ) om att avyttra 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av finansiering.

Transaktionen gäller 16 fastigheter i Helsingborg, Skellefteå, Skövde, Sundsvall och Umeå med flera orter som tillsammans inrymmer en uthyrningsbar area om cirka 100 000 kvadratmeter. De tre största hyresgästerna står för 45 procent av hyresintäkterna och avtalen för dessa har en genomsnittlig löptid på 10,8 år. Totalt uppgår hyresvärdet till cirka 70 miljoner kronor årligen och merparten av hyresavtalen är så kallade triple net. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2021.

”Med dessa förvärv fortsätter vi den resa vi påbörjat och utökar portföljen med 16 attraktiva fastigheter på bra lägen runtom i landet. Det faktum att en så välrenommerad investerare som Kvalitena samtidigt ökar sitt ägande i Oscar Properties utgör ett bevis på att det finns ett stort förtroende för vår strategi i marknaden,” kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

”Genom denna affär så får Kvailtena en attraktiv plattformsinvestering i en fastighetsportfölj med betydande utvecklingspotential både i förvaltningsportföljen och i utvecklingsportföljen. Kvalitena ser investeringen i Oscar Properties som långsiktig och bedömer att kombinationen av en fin portfölj av kassaflödesgenererande fastigheter i kombination med spännande
utvecklingsfastigheter ger Oscar Properties en bra balans med goda framtidsutsikter,”
säger Harald Pousette, vd Kvalitena.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Organisational Changes

19 mars, 2021

Commencing on 7th of March 2021, Kvalitena’s current interim CEO will take on the role as permanent CEO. Harald has been with Kvalitena since 2010, most recently heading Kvalitena Industrier, the Company’s investments outside of the real estate market, and was previously with The Collins Group and Dresdner Kleinwort Wasserstein.

For further information please contact: Seth Lieberman, Executive Chairman of the Board, Seth.Lieberman@kvalitena.se +46 (0) 8 121 317 00

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2020

2 mars, 2021

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2020.

Kvalitena AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

Organisational Changes

22 februari, 2021

On 26th February 2021, after 6 years of service as CFO and for the past year as interim CEO, Jonas Vestin has decided to leave Kvalitena to explore new opportunities. Jonas has been a valued colleague and held the interim CEO role since the spring of 2020.

Commencing on 1st March 2021, former Kvalitena CFO Harald Pousette will take on the role of ‘Interim CEO’. Harald has been with Kvalitena since 2010, most recently heading Kvalitena Industrier, the Company’s investments outside of the real estate market, and was previously with The Collins Group and Dresdner Kleinwort Wasserstein. Christer Lindholm from Addeno has joined Kvalitena as ‘interim CFO’. Christer has an extensive experience from management consulting and several interim management roles. Christer has previously been involved in Kvalitena Industrier’s portfolio companies. Prior to joining Kvalitena Christer has been with e.g. FOREX Bank and PA Consulting Group.

”We would like to thank Jonas for his years of service to the company and wish him well in all his new endeavours” said Seth Lieberman, Executive Chairman.

For further information please contact: Seth Lieberman, Executive Chairman of the Board, Seth.Lieberman@kvalitena.se +46 (0) 8 121 317 00