Aktuellt

Kvalitena AB (publ) avyttrar fastighet i Uppsala

2 mars, 2022

Kvalitena AB (publ) har avyttrat och frånträtt en fastighet i Uppsala om cirka 3 300 kvadratmeter uthyrbar area med en byggrätt för bostäder. Försäljningen har gjorts genom en bolagstransaktion.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) förvärvar fastigheter i New Mexico, USA

2 mars, 2022

Kvalitenas dotterbolag i USA har förvärvat 42 fastigheter i New Mexico, USA. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på närmare 65 000 kvm och ett marknadsvärde på över 1,1 miljarder kronor. Förvärvet ligger i linje med strategin att successivt allokera mer resurser till den växande verksamhet i USA.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2021

1 mars, 2022

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2021. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2021

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2021

30 november, 2021

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2021. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2021

Kvalitena AB (publ) avyttrar nyproducerad skolfastighet i bästa läge på Kvarnholmen till ett värde om 590 miljoner kronor

21 oktober, 2021

Den nyproducerade fastigheten på Kvarholmen har varit ett framgångsrikt projekt som sålts över bokfört värde. Försäljningen har frigjort kapital som vi nu kan allokera i linje med vår långsiktiga strategi att successivt allokera mer resurser till vår växande verksamhet i Texas, USA. Försäljningen är också ett steg i att renodla den svenska fastighetsporföljen.

Den avyttrade fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta på närmare 11 000 kvadratmeter.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00