Aktuellt

Kvalitena avyttrar fastighet

3 november, 2020

Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten Stockholm Pelarbacken Större 7. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion. Fastigheten omfattar ca 850 kvadratmeter och underliggande överenskomna fastighetsvärde överensstämmer med fastighetens värdering per sista juni 2020.

Tango har varit Kvalitenas transaktionsrådgivare och Advokatfirman Glimstedt har varit Kvalitenas legala rådgivare i försäljningsprocessen.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november kl. 17.20.

Pressmeddelande 2020-10-03

 

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2020

31 augusti, 2020

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2020. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2020

Implementation of approved amendments in respect of Kvalitena’s notes

30 juli, 2020

Kvalitena AB (publ) (“Kvalitena” or the “Company”) announced earlier this week that the amendments of the terms and conditions of its senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0009664949 (the ”Notes”) proposed by the written procedure initiated on 8 July 2020 have been approved by the noteholders.

The amendments have now been implemented. The amended and restated terms and conditions of the Notes are available at the Company’s website (www.kvalitena.se).

Kvalitena AB (publ)

For further information, please contact:
Jonas Vestin, interim CEO, +46 707 66 00 70, jonas.vestin@kvalitena.se

Implementation of amendments – Kvalitena – 2020-07-30

Approval of written procedure in respect of Kvalitena’s Notes

28 juli, 2020

Kvalitena AB (publ) (“Kvalitena” or the “Company”) today announces that the written procedure initiated on 8 July 2020 in respect of its senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0009664949 (the ”Notes”) has been successfully concluded.

The written procedure was initiated in order to obtain the noteholders’ approval to amend the terms and conditions for the Notes as described in the notice of the written procedure. The notice of the written procedure and the proposed amendments are available at the Company’s website (www.kvalitena.se).

A sufficient number of votes were obtained in order to form a quorum and a requisite majority of the voting noteholders voted in favour of the request to amend the terms and conditions of the Notes.

Implementation of the amendments pursuant to the written procedure will be announced in a separate press release.

Kvalitena AB (publ)

For further information, please contact:
Jonas Vestin, interim CEO, +46 707 66 00 70, jonas.vestin@kvalitena.se

Approval of written procedure – Kvalitena – 2020-07-28

Maribel AS

15 juli, 2020

Kvalitena has been notified that Maribel AS filed for bankruptcy in Oslo yesterday afternoon, 14 July 2020. Kvalitena has a NOK 50 million (approx. SEK 48.4 million) equity investment in Maribel AS, which represents approx. 1.5% of Kvalitena’s SEK 3,2 billion equity as of 30 June, 2020. The bankruptcy will have a negative non-recurring effect on Kvalitena’s earnings during the third quarter of 2020 but is not considered to have a material impact on Kvalitena’s financial position.

For further information please contact:
Seth Lieberman, Executive Chairman of the Board, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0) 8 121 317 00