Aktuellt

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

16 januari, 2017

Den 20 december 2016 offentliggjorde Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) intentionen att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 100 000 000 obligationslån.

Obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har bekräftat att tillräckligt antal röster har inkommit för att bilda quorum och att den föreslagna begäran godkändes i enlighet med obligationsvillkorens regler för omröstning.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

Kvalitena AB (publ) har begärt ett skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra vissa villkor gällande bolagets obligationslån av serie 2016/2019 om 100mkr

20 december, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 100.000.000 obligationslån ISIN SE0008320295 samt den säkerhet som ställts i samband därmed.

Efter begäran har Agenten idag skickat ut ett meddelande om det skriftliga förfarandet till obligationsinnehavarna med begäran om ändringar som återfinns i sin helhet på Agentens hemsida www.stamdata.com och på Bolagets hemsida www.kvalitena.se. Obligationsinnehavarna hittar där information om röstning och relevanta datum i tillkännagivandet om det skriftliga förfarandet med begäran om ändringar.

För att vara berättigade att delta i det skriftliga förfarandet måste man uppfylla kriterierna för att vara en obligationsinnehavare 27 december 2016. Detta innebär att personen måste vara registrerad på ett värdepapperskonto hos Euroclear, som en direktregistrerad ägare eller förvaltare med avseende på en eller flera obligationer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Notice of written procedure

Sveavalvet AB (publ) emitterar ett icke säkerhetsställt obligationslån om 250mkr

12 december, 2016

Sveavalvet AB (publ) ett dotterbolag till Kvalitena AB (publ), tidigare Topia Fastigheter AB, har ingått avtal om att förvärva ytterligare 15 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor.

I samband med detta har Sveavalvet emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 250 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor. Likviden från emissionen kommer att användas som delfinansiering för de 15 förvärven.

Obligationslånet löper till december 2019 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,50% per år som erläggs kvartalsvis. Investerarintresset för obligationslånet var starkt och emissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska institutionella investerare. Sammanlagt deltog cirka 50 investerare i emissionen.

Genom obligationsemissionen så stärker vi Sveavalvets finansiella ställning och öppnar en ny finansieringskälla för bolaget. Vi är mycket nöjda över det stora förtroende investerarna har visat oss och det faktum att vi nu har möjlighet att genomföra flera attraktiva förvärv” – Petter Boström, VD Sveavalvet

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Wigge & Partners har varit juridisk rådgivare till Sveavalvet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Petter Boström, VD Sveavalvet AB (publ)
+46 (0)70 222 02 12

Knut Pousette, Styrelseordförande Sveavalvet och VD Kvalitena AB (publ)
+46 (0)8 121 317 00

 

Sveavalvet AB (publ) emitterar ett icke säkerhetsställt obligationslån om 250 mkr 

 

 

Sveavalvet AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten Sällanköpshandel, Lager och Lätt industri över hela Sverige med fokus på fastigheter med välrenommerade hyresgäster, långa avtal och stabila kassaflöden. Efter förvärven kommer bolaget att ha en fastighetsportfölj om cirka 1,5 miljarder kronor, hyresvärde över 135 miljoner kronor samt ett driftnetto om cirka 115 miljoner kronor. Den uthyrningsbara arean kommer att uppgå till ca 210 000 kvm. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ) och Peritas Invest AB.

Kvalitena investerar långsiktigt via apportemission i det blivande noterade fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) via Effnetplattformen AB (publ)

6 december, 2016

Effnetplattformen AB (publ), noterat på First North, förvärvar via apportemission samtliga aktier i de privatägda fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, och byter i samband med detta namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Det sammanlagda fastighetsvärdet i det nya bolaget uppgår till ca 10,7 miljarder med ca en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta. Hyresintäkterna beräknas på helårsbasis uppgå till ca 900 miljoner.

Bolagets egna kapital uppgår till ca 2,9 miljarder SEK. Justerad soliditet beräknas uppgå till ca 33 procent.

Kvalitena tror starkt på Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé och vi ser oss som en långsiktig och aktiv ägare i det nya bolaget. Tillsammans med övriga ägare och bolagets ledning ser vi fram emot att ta aktiv del i bolagets fortsatta utveckling. Vi tycker också det är extra kul när flera välrenommerade fastighetägare kan gå ihop och skapa ett fastighetsbolag utöver det vanliga” – Knut Pousette, VD Kvalitena AB (publ)

De fyra största ägarna i det nya bolaget blir Ilija Batljan med bolag, Kvalitena AB, Sven-Olof Johansson genom Compactor Fastigheter AB och Erik Paulsson genom Backahill AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

kvalitena-investerar-langsiktigt-i-blivande-noterat-fastighetsbolag

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q3 2016

30 november, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2016

Notice of partial amortization

14 september, 2016

Kvalitena AB (publ) (the “Issuer”) hereby notifies the Noteholders that the Issuer will use its right, in accordance with Section 10.4 of the amended and restated Terms and Conditions (the “Terms and Conditions”) for the SEK 600,000,000 senior floating rate notes 2015/2018 with ISIN SE0007666102, dated 17 August 2016, to repay SEK 100,000,000 of the total Nominal Amount of the Notes.

Pursuant to the partial amortization, all outstanding Notes shall be partially repaid by way of reducing the Nominal Amount of each Note pro rata. The repayment per Note shall equal the repaid percentage of the Nominal Amount (rounded down to the nearest SEK 1.00) plus (i) a premium on the repaid amount of 3.00 %, and (ii) accrued but unpaid interest on the repaid amount.

Payment will be made to such person who is registered as a Noteholder on 20 September 2016 (the “Record Date”). The repayment will be made on 27 September 2016.

Capitalized terms shall have the same meaning as in the Terms and Conditions, unless otherwise set out herein.

Please consider this Notice as a Notice of partial amortization in accordance with the Terms and Conditions of the Notes.

Notice-of-partial-amortization

For further information please contact:
CEO Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena säljer aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone

9 september, 2016

Den 7 september 2016 genomförde Kvalitena den första av de tidigare kommunicerade försäljningarna av aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone. Totalt avyttrades 1,654,286 A-aktier samt 8,170,003 B-aktier i D. Carnegie & Co till ett pris om 100kr per aktie. Den andra och slutliga försäljningen förväntas äga rum i början av november.

For information in english:

Kvalitena divests D. Carnegie & Co shares to Blackstone

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q2 2016

31 augusti, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2016

Villkoren för Kvalitenas försäljning av aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) har uppfyllts

25 augusti, 2016

Fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone, genom Vega Holdco S. à r.l. (”Vega”), ingick den 15 juli 2016 ett avtal med Kvalitena där Kvalitena säljer 75% av sitt aktieinnehav i D. Carnegie & Co till Vega för 100 kronor per aktie, motsvarande 1,18 miljarder kronor kontant. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket samt vissa andra godkännanden från tredje part. Villkoren har nu uppfyllts och Vega kommer att tillträda aktierna stegvis. Vega förväntas ha tillträtt samtliga aktuella aktier i början av november.

Kvalitena kommer genom sitt resterande aktieinnehav att bibehålla ett intresse i D. Carnegie & Co som möjliggör att tillsammans med Blackstone fortsätta att utveckla bolaget.

Wigge & Partners agerade legal rådgivare till Kvalitena i samband med transaktionen. Läs pressmeddelandet i sin helhet via länken nedan.

For information in english:
Fulfilment of conditions precedent for the sale of shares in D. Carnegie & Co AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Utbetalning av avgift till obligationsinnehavarna

18 augusti, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) informerar härmed innehavarna av Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån att utbetalning av avgift (consent fee) relaterad till det tidigare offentligjorda skriftliga förfarandet kommer att ske den 23 augusti 2016.

Payment of consent fee to noteholders

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 0 0