Aktuellt

Kvalitena avyttrar kontorsfastighet belägen i Stockholms innerstad

16 maj, 2023

Kvalitena AB (publ) har avyttrat och frånträtt en fastighet om 1 909 kvm uthyrningsbar yta. Huvuddelen av arean utgörs av kontorsytor. Fastigheten är belägen på Östermalm i Stockholm. Försäljningen har gjorts genom bolagstransaktion. Fredegårds Fastighetsbyrå har varit rådgivare i transaktionen.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette eller Hans Lycketorp, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena presenterar bokslutskommunikén för 2022

10 mars, 2023

Se länken nedan för ytterligare information

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2022

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022

1 mars, 2023

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2022

Presentation för Q4-rapport

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

 

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022

29 november, 2022

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2022

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

 

Kvalitena AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

22 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 3 november 2022 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”)

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det Skriftliga Förfarandet var för Förslaget. Förslaget ska anses vara godkänt från och med 22 november 2022.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer också att skickas med vanlig post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Kvalitenas (www.kvalitena.se) och Agentens respektive webbplats (www.stamdata.com).

För ytterligare information kontakta: Harald Pousette, harald.pousette@kvalitena.se, +46 8 121 317 00.

Informationen är sådan som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 november 2022, 17:30 CET.