Aktuellt

Kvalitena AB (publ) förvärvar sju lager- och lättindustrifastigheter

1 mars, 2019

Kvalitena AB (publ) förvärvar sju lager- och lättindustrifastigheter i Uppsala, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Kvalitena AB har genom två separata transaktioner förvärvat sju fastigheter i Nyköping, Norrköping, Linköping och Uppsala genom bolagsförvärv, tillträde var den 15:e februari respektive 1 mars 2019.
Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 30 000 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Det årliga hyresvärdet uppgår till 35 miljoner kronor med en uthyrningsgrad om 98 %.

Vi är glada över att ha förvärvat sju kvalitetsfastigheter med stabila kassaflöden och mycket goda lägen. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med lätt industri- och logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

 

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2018

28 februari, 2019

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2018, för att läsa rapporten se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2018

Kvalitena AB försätter växa portföljen

21 december, 2018

Kvalitena AB (publ) har förvärvat en logistikfastighet i Örebro med tillträde 19 december 2018.

Fastigheten omfattar 19 000 kvm uthyrbar area med en tomtareal om 170 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Onninen AB. Kvalitenas investering görs i samarbete med Ragde Eindom AS.

Vi är glada över att ha förvärvat en kvalitetsfastighet med goda utvecklingsmöjligheter och ett utmärkt läge i Pilängen. För Kvalitena är detta yterliggare ett steg att stärka vår portfölj med lager- , lättindustri- och logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00
Kvalitena AB, vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB säljer äldreboende i Sundbyberg

3 december, 2018

Kvalitena AB säljer äldreboende i Sundbyberg

Kvalitena AB har avyttrat fastigheten Grönskogen 7 i Sundbyberg till SBB Norden AB med frånträde 30 november 2018.

”Försäljningen följer av Kvalitenas strategi att fokusera bolagets investeringar mot direktägda fastigheter med starka och höga riskjusterade kassaflöden. I och med denna affär har vi frigjort ytterligare medel för vår fortsatta expansion.” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

För ytterligare information kontakta:

Knut Pousette, VD e-post knut.pousette@kvalitena.se tel 08- 121 317 00

Mikael Nicander, vVD e-post mikael.nicander@kvalitena.se tel 08- 121 317 00

 

Om Kvalitena AB (publ):

Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag grundat 1995. För mer information om bolagets verksamhet, se www.kvalitena.se.

 

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2018

30 november, 2018

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2018, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3