Aktuellt

Sveavalvet återköper obligationer för 93 mkr

22 maj, 2018

Sveavalvet AB (publ) ett dotterbolag till Kvalitena återköper utestående obligationer med rörlig ränta och förfall den 15 december 2019 (ISIN: SE0009320369) för 93 mkr. Återköpet sker till ett fast kontantpris motsvarande 102,5% procent av det nominella beloppet per obligation (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta datumet för återköpen, vilket kommer att vara måndag 28 maj 2018) i enlighet Sveavalvets återköpserbjudande som offentliggjordes den 7 maj 2018 och löpte ut kl. 17:00 den 21 maj 2018.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) har varit arrangörer i återköpserbjudandet.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet via länken nedan:

Sveavalvet återköper obligationer


För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Information om GDPR

22 maj, 2018

25 maj 2018 får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vi är väl förberedda inför det nya sättet att arbeta i enlighet med Dataskyddsförordning. Vi har aktivt arbetat med att anpassa vårt företag till nya Dataskyddsförordningen. Vi har gått igenom och uppdaterat vårt fastighetssystem, våra processer, företagets arbetspolicy samt utbildat vår personal.

Vi vill informera våra lokalhyresgäster om följande:

  1. Vi behandlar era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter och att ändamålet med det samma är för att kunna genomföra aktuellt uppdrag. Det vill säga tillhandahålla lokal, teckna avtal, skicka hyresavier samt meddelanden och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med er.
  2. Vi tar ansvar för att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter som behandlas av oss, eller våra utsedda personuppgiftsbiträden, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
  3. Vi garanterar att behandlingen av era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger.

 

Har ni frågor rörande GDPR och vår behandling av era personuppgifter så är ni välkomna att höra av er till oss via
gdpr@kvalitena.se

Önskar ni mer ingående information om nya Dataskyddsförordningen gå gärna in på följande länk:

www.datainspektionen.se

Kvalitena AB genomför en lyckad ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB

16 maj, 2018

På grund av stor efterfrågan har Kvalitena AB (publ) genomfört en ytterligare ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB (publ) genom försäljning av 1 000 000 B-aktier. Aktierna har placerats via Carnegie Investment bank samt ABG Sundal Collier på utvalda privata investerare, institutioner och fonder. Intresset för aktien har varit mycket högt efter listbytet och försäljningen spås öka likviditeten i aktien. Kvalitena kontrollerar efter transaktionen 38,30% av rösterna och 20,62% av kapitalet.

Kvalitena AB genomför en lyckad ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB förvärvar en logistikfastighet i Helsingborg

26 april, 2018

Kvalitena AB har förvärvat fastigheten Rausgård 22 i Helsingborg med tillträde 26 april 2018.

Fastigheten omfattar cirka 62 000 kvm med ett långt hyresavtal och en stabil hyresgäst. Hyresgäst är Bring Frigo AB.

 

Vi är glada över att ha förvärvat en kvalitetsfastighet med långt kassaflöde och bra hyresgäst med unikt läge i Helsingborg. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industri-och logistikfastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren. Totalt äger Kvalitena idag via dotterbolag cirka 70 direktägda fastigheter i detta segment med en sammanlagd yta om cirka 340 000 kvm. Utöver det direktäger Kvalitena en innerstadportfölj med i huvudsak kontor och bostäder om cirka 17 000 kvm samt en portfölj med samhällsfastigheter om ca 14 000 kvm.

Kvalitena förvärvar en logistikfastighet i Helsingborg

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Information noterade innehav

6 mars, 2018

För att undvika förvirring avseende Kvalitenas ägarandelar i noterade Bolag till följd av förvaltarregistrerade aktier, följer nedan en kort sammanställning över Kvalitenas större noterade innehav per 1 mars 2017.

 

Aktie

Antal

Kapitalandel (%) Röstandel (%)
Stendörren Fastigheter

6 694 209

24,2

40,3

A Group of Retail Assets

5 008 593 16,2

35,6

Maha Energy

23 034 120

24,2

24,2

Amasten

11 152 308

7,2

7,2

Scandi Standard

700 000

1,1

1,1

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00