Aktuellt

Kvalitena förvärvar fastighetsportfölj i Texas, USA

30 december, 2020

Kvalitena AB (publ) har träffat avtal med Dorco International B.V. om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 48 fastigheter i delstaten Texas i USA till ett sammanlagt marknadsvärde om ca 120 miljoner amerikanska dollar. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion till en köpeskilling motsvarande eget kapital vilken betalas genom kvittning mot fordran som Kvalitena AB (publ) har på Dorco International B.V.. Tillträdet sker den 31 december 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 15:00.

 

Kvalitena acquires a real property portfolio in Texas, USA

Kvalitena AB (publ) has entered into an agreement with Dorco International B.V. to acquire a real property portfolio comprising of 48 properties located in the state of Texas, United States of America, with a total market value of approximately USD 120 million. The acquisition is structured as a company transaction for a purchase price equal to the equity value which will be paid by setting off a receivable of Kvalitena AB (publ) against Dorco International B.V.. Closing will occur on 31 December 2020.

For further information, please contact:
Acting CEO Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00.

This is information that Kvalitena AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication trough the agency of the contact person set out above, on 30 December 2020 at 15:00 CET.

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av en kommersiell fastighet i Örebro

21 december, 2020

Kvalitenas dotterbolag Kvalitena Ragde Holding AB har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örebro Chauffören 6 genom en bolagstransaktion. Kvalitena Ragde Holding AB är samägt med norska Ragde Eiendom AS. 

Fastigheten omfattar ca 18 400 kvadratmeter och försäljningen sker till ett överenskommet marknadsvärde som ligger i linje med värdering. Frånträde förväntas ske i januari 2021. 

Del av nettolikviden från försäljningen kommer att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).  

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, eller styrelseordförande Seth Lieberman, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december kl. 12.00.

Kvalitena amorterar obligationslån

18 december, 2020

Kvalitena AB (publ) amorterar den 8 januari 2021 46 884 000 kr på sitt obligationslån med ISIN SE0009664949. Amorteringen sker med tillägg för en premie om 468 840 kr samt dröjsmålsränta om 31 600 kr. Amorteringen sker enligt obligationslånevillkoren till följd av försäljning av tillgångar.

Bifogat detta pressmeddelande är meddelandet om amorteringen till obligationsinnehavarna.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 15.15.

Notice of Mandatory Redemption SE000966494

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av sex kommersiella fastigheter

10 december, 2020

Kvalitena har tecknat avtal om att i två olika transaktioner avyttra sex kommersiella fastigheter.

Den första transaktionen avser fem kommersiella fastigheter belägna i södra Sverige. Fastigheterna omfattar en total uthyrbar area om ca 21 900 kvadratmeter uthyrbar area. Försäljningen kommer att slutföras den 11 december 2020 och medför ett positivt resultat under det fjärde kvartalet.

Den andra transaktionen avser en lagerfastighet i Helsingborg om ca 60 000 kvadratmeter uthyrbar area. Försäljningen sker genom en bolagstransaktion med Oscar Properties Holding AB (publ) som köpare. Överenskommet tillträdesdatum är 11 mars 2021. Försäljningen är villkorad av finansiering och en del av köpeskillingen kommer att erläggas genom apportemission. Försäljningen förväntas medföra ett positivt resultat under det första kvartalet 2021.

Del av nettolikviden från försäljningarna kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, eller styrelseordförande Seth Lieberman, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december kl. 08.55.

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2020

29 november, 2020

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2020. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2020