Aktuellt

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q3 2016

30 november, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2016

Notice of partial amortization

14 september, 2016

Kvalitena AB (publ) (the “Issuer”) hereby notifies the Noteholders that the Issuer will use its right, in accordance with Section 10.4 of the amended and restated Terms and Conditions (the “Terms and Conditions”) for the SEK 600,000,000 senior floating rate notes 2015/2018 with ISIN SE0007666102, dated 17 August 2016, to repay SEK 100,000,000 of the total Nominal Amount of the Notes.

Pursuant to the partial amortization, all outstanding Notes shall be partially repaid by way of reducing the Nominal Amount of each Note pro rata. The repayment per Note shall equal the repaid percentage of the Nominal Amount (rounded down to the nearest SEK 1.00) plus (i) a premium on the repaid amount of 3.00 %, and (ii) accrued but unpaid interest on the repaid amount.

Payment will be made to such person who is registered as a Noteholder on 20 September 2016 (the “Record Date”). The repayment will be made on 27 September 2016.

Capitalized terms shall have the same meaning as in the Terms and Conditions, unless otherwise set out herein.

Please consider this Notice as a Notice of partial amortization in accordance with the Terms and Conditions of the Notes.

Notice-of-partial-amortization

For further information please contact:
CEO Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena säljer aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone

9 september, 2016

Den 7 september 2016 genomförde Kvalitena den första av de tidigare kommunicerade försäljningarna av aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone. Totalt avyttrades 1,654,286 A-aktier samt 8,170,003 B-aktier i D. Carnegie & Co till ett pris om 100kr per aktie. Den andra och slutliga försäljningen förväntas äga rum i början av november.

For information in english:

Kvalitena divests D. Carnegie & Co shares to Blackstone

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q2 2016

31 augusti, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2016

Villkoren för Kvalitenas försäljning av aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) har uppfyllts

25 augusti, 2016

Fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone, genom Vega Holdco S. à r.l. (”Vega”), ingick den 15 juli 2016 ett avtal med Kvalitena där Kvalitena säljer 75% av sitt aktieinnehav i D. Carnegie & Co till Vega för 100 kronor per aktie, motsvarande 1,18 miljarder kronor kontant. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket samt vissa andra godkännanden från tredje part. Villkoren har nu uppfyllts och Vega kommer att tillträda aktierna stegvis. Vega förväntas ha tillträtt samtliga aktuella aktier i början av november.

Kvalitena kommer genom sitt resterande aktieinnehav att bibehålla ett intresse i D. Carnegie & Co som möjliggör att tillsammans med Blackstone fortsätta att utveckla bolaget.

Wigge & Partners agerade legal rådgivare till Kvalitena i samband med transaktionen. Läs pressmeddelandet i sin helhet via länken nedan.

For information in english:
Fulfilment of conditions precedent for the sale of shares in D. Carnegie & Co AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00