Aktuellt

Kvalitena förvärvar fastigheter och flygplansverksamhet i Bromma i samband med förvärvet av Bromma Business Jet

23 oktober, 2015

Kvalitena AB (publ) har avtalat om förvärv av fastigheter på Bromma flygplats. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion där Kvalitena förvärvar Bromma Business Jet från SCA, Sandvik och Industrivärden. I bolaget finns fastigheter samt affärsflygplan.

”Fastigheterna är väl belägna och förvärvas med en utvecklingspotential samtidigt som Bromma Business Jet har tillgångar med stort värde och bedriver en idag lönsam verksamhet. Kvalitenas strategi är att ta till vara på fastigheternas potential samt utveckla strategin avseende flygverksamheten” – Knut Pousette, VD Kvalitena.

Förvärvet beräknas vara slutfört under första kvartalet 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

 

Om Kvalitena

Kvalitena AB (publ) är ett privatägt fastighetsinriktat investmentbolag med fokus på Stockholmsregionen. Huvudinnehaven utgörs idag av D. Carnegie & Co AB (publ) samt Stendörren Fastigheter AB (publ), i vilka bolaget innehar kontrollerande positioner. Kvalitenas delägda samt helägda fastighetsbolag har idag ett totalt fastighetsvärde överstigande 20 miljarder SEK.

 

Kvalitena förvärvar fastigheter och flygplansverksamhet i Bromma

D. Carnegie & Co förvärvar fastighet i Norrköping

23 september, 2015

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att förvärva en fastighet i Norrköping genom bolagsaffär. Den uthyrbara ytan uppgår till 8 550 kvadratmeter. Hyresvärde är 9,2 Mkr. Säljare är Subnova AB.

Läs mer på dcarnegie.se »

D. Carnegie & Co reviderar upp aktuell intjäningsförmåga – Förvärv höjer förvaltningsresultat med 32 Mkr till 260 Mkr

22 september, 2015

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att förvärva en fastighet i Norrköping genom bolagsaffär. Den uthyrbara ytan uppgår till 8 550 kvadratmeter. Hyresvärde är 9,2 Mkr. Säljare är Subnova AB.

Läs mer på dcarnegie.se »

Stendörren ger information till kapitalmarknaden

14 september, 2015

Fredrik Brodin (VD) och Magnus Sundell (CFO) kommer under måndagen 14 september och tisdagen 15 september i två separata möten presentera Stendörren Fastigheter. Delar av denna presentation innehåller information som skall offentliggöras till hela aktiemarknaden. Därför finns presentationen att ladda ned på bolaget hemsida under rubriken ”Finansiell information – Presentationer”.

Läs mer på stendorren.se »

Stendörren genomför kompletteringsförvärv i Högdalen

2 september, 2015

Stendörren Fastigheter har, via bolagsaffär, förvärvat tomträtten till fastigheten Stockholm Blixtljuset 14 omfattande 1 500 kvm uthyrbar area för lättindustri till ett underliggande fastighetsvärde om 14 miljoner kronor.

Blixtljuset 14 ligger i anslutning till Stendörrens övriga fastigheter i området. Efter detta förvärv äger Stendörren 8 fastigheter i Högdalens industriområde omfattande totalt ca 33 500 kvadratmeter.

Läs mer på stendorren.se »