Aktuellt

Kvalitena investerar långsiktigt via apportemission i det blivande noterade fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) via Effnetplattformen AB (publ)

6 december, 2016

Effnetplattformen AB (publ), noterat på First North, förvärvar via apportemission samtliga aktier i de privatägda fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, och byter i samband med detta namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Det sammanlagda fastighetsvärdet i det nya bolaget uppgår till ca 10,7 miljarder med ca en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta. Hyresintäkterna beräknas på helårsbasis uppgå till ca 900 miljoner.

Bolagets egna kapital uppgår till ca 2,9 miljarder SEK. Justerad soliditet beräknas uppgå till ca 33 procent.

Kvalitena tror starkt på Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé och vi ser oss som en långsiktig och aktiv ägare i det nya bolaget. Tillsammans med övriga ägare och bolagets ledning ser vi fram emot att ta aktiv del i bolagets fortsatta utveckling. Vi tycker också det är extra kul när flera välrenommerade fastighetägare kan gå ihop och skapa ett fastighetsbolag utöver det vanliga” – Knut Pousette, VD Kvalitena AB (publ)

De fyra största ägarna i det nya bolaget blir Ilija Batljan med bolag, Kvalitena AB, Sven-Olof Johansson genom Compactor Fastigheter AB och Erik Paulsson genom Backahill AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

kvalitena-investerar-langsiktigt-i-blivande-noterat-fastighetsbolag

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q3 2016

30 november, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2016

Notice of partial amortization

14 september, 2016

Kvalitena AB (publ) (the “Issuer”) hereby notifies the Noteholders that the Issuer will use its right, in accordance with Section 10.4 of the amended and restated Terms and Conditions (the “Terms and Conditions”) for the SEK 600,000,000 senior floating rate notes 2015/2018 with ISIN SE0007666102, dated 17 August 2016, to repay SEK 100,000,000 of the total Nominal Amount of the Notes.

Pursuant to the partial amortization, all outstanding Notes shall be partially repaid by way of reducing the Nominal Amount of each Note pro rata. The repayment per Note shall equal the repaid percentage of the Nominal Amount (rounded down to the nearest SEK 1.00) plus (i) a premium on the repaid amount of 3.00 %, and (ii) accrued but unpaid interest on the repaid amount.

Payment will be made to such person who is registered as a Noteholder on 20 September 2016 (the “Record Date”). The repayment will be made on 27 September 2016.

Capitalized terms shall have the same meaning as in the Terms and Conditions, unless otherwise set out herein.

Please consider this Notice as a Notice of partial amortization in accordance with the Terms and Conditions of the Notes.

Notice-of-partial-amortization

For further information please contact:
CEO Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena säljer aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone

9 september, 2016

Den 7 september 2016 genomförde Kvalitena den första av de tidigare kommunicerade försäljningarna av aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone. Totalt avyttrades 1,654,286 A-aktier samt 8,170,003 B-aktier i D. Carnegie & Co till ett pris om 100kr per aktie. Den andra och slutliga försäljningen förväntas äga rum i början av november.

For information in english:

Kvalitena divests D. Carnegie & Co shares to Blackstone

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q2 2016

31 augusti, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2016