Aktuellt

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av en kommersiell fastighet i Örebro

21 december, 2020

Kvalitenas dotterbolag Kvalitena Ragde Holding AB har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örebro Chauffören 6 genom en bolagstransaktion. Kvalitena Ragde Holding AB är samägt med norska Ragde Eiendom AS. 

Fastigheten omfattar ca 18 400 kvadratmeter och försäljningen sker till ett överenskommet marknadsvärde som ligger i linje med värdering. Frånträde förväntas ske i januari 2021. 

Del av nettolikviden från försäljningen kommer att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).  

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, eller styrelseordförande Seth Lieberman, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december kl. 12.00.

Kvalitena amorterar obligationslån

18 december, 2020

Kvalitena AB (publ) amorterar den 8 januari 2021 46 884 000 kr på sitt obligationslån med ISIN SE0009664949. Amorteringen sker med tillägg för en premie om 468 840 kr samt dröjsmålsränta om 31 600 kr. Amorteringen sker enligt obligationslånevillkoren till följd av försäljning av tillgångar.

Bifogat detta pressmeddelande är meddelandet om amorteringen till obligationsinnehavarna.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 15.15.

Notice of Mandatory Redemption SE000966494

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av sex kommersiella fastigheter

10 december, 2020

Kvalitena har tecknat avtal om att i två olika transaktioner avyttra sex kommersiella fastigheter.

Den första transaktionen avser fem kommersiella fastigheter belägna i södra Sverige. Fastigheterna omfattar en total uthyrbar area om ca 21 900 kvadratmeter uthyrbar area. Försäljningen kommer att slutföras den 11 december 2020 och medför ett positivt resultat under det fjärde kvartalet.

Den andra transaktionen avser en lagerfastighet i Helsingborg om ca 60 000 kvadratmeter uthyrbar area. Försäljningen sker genom en bolagstransaktion med Oscar Properties Holding AB (publ) som köpare. Överenskommet tillträdesdatum är 11 mars 2021. Försäljningen är villkorad av finansiering och en del av köpeskillingen kommer att erläggas genom apportemission. Försäljningen förväntas medföra ett positivt resultat under det första kvartalet 2021.

Del av nettolikviden från försäljningarna kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, eller styrelseordförande Seth Lieberman, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december kl. 08.55.

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2020

29 november, 2020

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2020. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2020

Kvalitena avyttrar fastighet

9 november, 2020

Kvalitena AB (publ):s dotterbolag Hedvig Eleonora Förvaltnings AB har avyttrat fastigheten Stockholm Glaucus 4. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion. Fastigheten omfattar ca 2 160 kvadratmeter och försäljningen medför ett positivt resultat under det fjärde kvartalet.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00