Aktuellt

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

30 maj, 2023

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2022, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB (publ) årsredovisning 2022

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena avyttrar kontorsfastighet belägen i Stockholms innerstad

16 maj, 2023

Kvalitena AB (publ) har avyttrat och frånträtt en fastighet om 1 909 kvm uthyrningsbar yta. Huvuddelen av arean utgörs av kontorsytor. Fastigheten är belägen på Östermalm i Stockholm. Försäljningen har gjorts genom bolagstransaktion. Fredegårds Fastighetsbyrå har varit rådgivare i transaktionen.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette eller Hans Lycketorp, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena presenterar bokslutskommunikén för 2022

10 mars, 2023

Se länken nedan för ytterligare information

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2022

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022

1 mars, 2023

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2022

Presentation för Q4-rapport

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

 

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022

29 november, 2022

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2022

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00