Aktuellt

Kvalitena AB förvärvar en logistikfastighet i Helsingborg

26 april, 2018

Kvalitena AB har förvärvat fastigheten Rausgård 22 i Helsingborg med tillträde 26 april 2018.

Fastigheten omfattar cirka 62 000 kvm med ett långt hyresavtal och en stabil hyresgäst. Hyresgäst är Bring Frigo AB.

 

Vi är glada över att ha förvärvat en kvalitetsfastighet med långt kassaflöde och bra hyresgäst med unikt läge i Helsingborg. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industri-och logistikfastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren. Totalt äger Kvalitena idag via dotterbolag cirka 70 direktägda fastigheter i detta segment med en sammanlagd yta om cirka 340 000 kvm. Utöver det direktäger Kvalitena en innerstadportfölj med i huvudsak kontor och bostäder om cirka 17 000 kvm samt en portfölj med samhällsfastigheter om ca 14 000 kvm.

Kvalitena förvärvar en logistikfastighet i Helsingborg

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Information noterade innehav

6 mars, 2018

För att undvika förvirring avseende Kvalitenas ägarandelar i noterade Bolag till följd av förvaltarregistrerade aktier, följer nedan en kort sammanställning över Kvalitenas större noterade innehav per 1 mars 2017.

 

Aktie

Antal

Kapitalandel (%) Röstandel (%)
Stendörren Fastigheter

6 694 209

24,2

40,3

A Group of Retail Assets

5 008 593 16,2

35,6

Maha Energy

23 034 120

24,2

24,2

Amasten

11 152 308

7,2

7,2

Scandi Standard

700 000

1,1

1,1

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2017

28 februari, 2018

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2017, för att läsa rapporten se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB har förvärvat tre industrifastigheter i Boländerna, Uppsala

22 december, 2017

Fastigheterna omfattar ca 10 000 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrda till ett flertal lokala aktörer.

Vi är glada över att ha förvärvat tre kvalitetsfastigheter med utvecklingspotential i bra lokalt läge i Uppsala. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med industrifastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industrifastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren.

 

Kvalitena förvärvar tre industrifastigheter i Uppsala

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2017

30 november, 2017

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2017, för att läsa rapporten se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

13 november, 2017

Kvalitena AB har ingått avtal om att avyttra innehavet i det First North noterade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Avyttringen sker genom en serie av transaktioner och bland köparna återfinns både internationella- och svenska investerare, nya och befintliga aktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget.

Vi har sett en fantastisk utveckling i Samhällsbyggnadsbolaget sedan börsintroduktion och i de Bolag som apporterades in från Kvalitena. Vi vill passa på att tacka Samhällsbyggnadsbolaget för en otrolig resa, som vi är övertygade kommer att fortsätta även framgent. Vi anser dock att detta är en bra möjlighet för oss att realisera en del av det värde som Kvalitena har i sin noterade portfölj. Kvalitena kommer att fortsätta sin inslagna väg i att investera i direktägda fastigheter med god riskjusterad avkastning och långa uthålliga kassaflöden.” – Knut Pousette, VD Kvalitena

Kvalitena AB avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

 

För ytterligare information vänligen kontakta: VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB förvärvar två industrifastigheter

29 september, 2017

Kvalitena AB har förvärvat fastigheterna Solkraften 15 i Stockholm (Tyresö) och Vevstaken 10 i Kristianstad av Galjaden Fastigheter AB med tillträde 30 september 2017.

Fastigheterna omfattar 7 400 kvm med långa avtalstider och stabila hyresgäster. Hyresgäster är Dahlkoncernen och Leröykoncernen.

Vi är glada över att ha förvärvat två kvalitetsfastigheter med långa kassaflöden bra hyresgäster och unika lokala lägen i respektive ort. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med industrifastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industrifastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren.

 

Kvalitena förvärvar två industrifastigheter

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00
vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2017

31 augusti, 2017

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2017, för att läsa rapporten se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena minskar innehavet i Scandi Standard

25 augusti, 2017

Kvalitena AB (publ) har i dag avyttrat 1.000.000 aktier i Scandi Standard AB (publ). Kvalitena äger efter transaktionen 2.515.436 st aktier, motsvarande 4,2 procent av kapitalet och rösterna i Scandi Standard.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB förvärvar tre industrifastigheter

3 juli, 2017

Kvalitena AB har förvärvat fastigheterna Landningsbanan 6 i Malmö, Brohällan 11 i Klippan och Halmstad 10:39 i Halmstad av Galjaden Fastigheter AB med tillträde 30 juni 2017. Fastigheterna omfattar 15 524 kvm med långa avtalstider och stabila hyresgäster. Största hyresgästen är Dahlkoncernen.

”Vi är glada över att ha förvärvat tre kvalitetsfastigheter med långa kassaflöden och unika lokala lägen i respektive ort. För Kvalitena är detta yterliggare ett steg att stärka vår portfölj med industrifastigheter” – Knut Pousette, VD Kvalitena

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industrifastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren.

Kvalitena förvärvar tre industrifastigheter i södra Sverige

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00