Aktuellt

Kvalitena AB (publ) arbetar med en plan för att stärka balansräkning, uppdaterar om obligationerna och dementerar insolvensryktet

16 oktober, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har tidigare informerat om att Bolaget inlett diskussioner med större obligationsinnehavare i syfte att senarelägga amortering och betalning av ränta på bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155. I samband med sådana diskussioner arbetar Bolaget med en plan för att stärka sin balansräkning vilken även omfattar försäljning av vissa tillgångar samt betalning av ränta och amortering på obligationerna.

Bolaget har inte, av tekniska skäl, kunnat förhindra att obligationernas utestående kapitalbelopp skrivits ned med 40 000 000 kr i Euroclear Sweden AB:s system. Nedskrivningen påverkar dock inte obligationsinnehavarnas fordran enligt obligationsvillkoren, eftersom denna amortering i praktiken inte har skett. Bolaget för nu diskussioner med Euroclear Sweden AB om hur den uppkomna situationen kan hanteras.

Bolaget vill också betona att det inte är insolvent. De uppgifter som spridits bland annat i media dementerar Bolaget.

Bolaget avser att återkomma med mer information kring processen framåt och om hur diskussionerna med större obligationsinnehavare utvecklas inom en snar framtid.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-16 21:00 CEST.

Kvalitena informerar om avsikt att inleda skriftligt förfarande i syfte att senarelägga amortering och betalning av ränta

4 oktober, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) informerar härmed att Bolaget avser att inom snar framtid inleda ett skriftligt förfarande i syfte att senarelägga amortering och betalning av ränta på bolagets seniora icke säkerställda obligation med ISIN SE0012675155.

Kvalitena har beslutat att inom kort inleda ett skriftligt förfarande i syfte att senarelägga amortering som i enlighet med obligationsvillkoren ska betalas den 5 oktober 2023 samt senarelägga betalning av ränta. 

Kontakt har tagits med större obligationsinvesterare och Bolaget avser att återkomma med mer information kring processen framåt inom en snar framtid.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-04 08:55 CEST.

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q2 2023

29 augusti, 2023

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q2 2023. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2023

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q1 2023

30 maj, 2023

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q1 2023. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2023

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

30 maj, 2023

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2022, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB (publ) årsredovisning 2022

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00