Aktuellt

Kvalitena AB (publ) avyttrar hela sitt innehav i Source Energy AS

12 april, 2022

Kvalitena AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav i Source Energy AS. Source Energy AS är ett norskt bolag fokuserat på prospektering och produktion av olja och gas på den norska kontinentalsockeln.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) avyttrar fastighet i Uppsala

2 mars, 2022

Kvalitena AB (publ) har avyttrat och frånträtt en fastighet i Uppsala om cirka 3 300 kvadratmeter uthyrbar area med en byggrätt för bostäder. Försäljningen har gjorts genom en bolagstransaktion.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena AB (publ) förvärvar fastigheter i New Mexico, USA

2 mars, 2022

Kvalitenas dotterbolag i USA har förvärvat 42 fastigheter i New Mexico, USA. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på närmare 65 000 kvm och ett marknadsvärde på över 1,1 miljarder kronor. Förvärvet ligger i linje med strategin att successivt allokera mer resurser till den växande verksamhet i USA.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2021

1 mars, 2022

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2021. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Bokslutskommuniké 2021

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2021

30 november, 2021

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2021. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3 2021