Aktuellt

Kvalitena säljer del av aktierna i Hedvig Eleonora Holding

23 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) har tecknat avtal om att avyttra 49,9% av aktierna i Hedvig Eleonora Holding AB. Bolaget äger fyra fastigheter på Östermalm i Stockholms innerstad om cirka 11 000 kvm. I portföljen ingår fastigheterna Strandvägen 5A, Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10, Jungfrugatan 7B och Grevgatan 27. Hedvig Eleonora är ett helägt dotterbolag till Kvalitena.

Genom denna transaktion får Hedvig Eleonora Holding in en stark delägare och Kvalitena frigör kapital. Detta utgör ett steg i den plan Kvalitena har utarbetat för att så snart som möjligt avbetala Kvalitenas utestående obligation och andra krediter.

Avtalet är föremål för sedvanliga villkor.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Agenten för Kvalitenas seniora icke säkerställda obligationer har meddelat att en konkursansökan lämnats in till Stockholms tingsrätt

16 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har blivit meddelade av agenten för Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 att en konkursansökan har lämnats in till Stockholms tingsrätt. Bolaget har ännu inte delgivits ansökan eller tagit del av den. Bolaget avser bestrida konkursansökan.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

 

Kvalitena säljer på Djurgården

14 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat avtal om försäljning av och frånträtt aktier i Biskopsuddens Fastighetsförvaltning AB (”Biskopsudden”). Biskopsudden äger byggnad på del av fastigheten Djurgården 1:1, Stockholm.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-14 CEST.

Kvalitena bjuder in till möte med obligationsinvesterare

8 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) bjuder härmed in investerare i Bolagets obligation till ett möte den 9 februari kl. 10:00 där Bolaget avser att informera om planen för att lösa obligationen.

För anmälan och inringningsdetaljer vänligen kontakta info@kvalitena.se

Notera att endast investerare som är registrerade i skuldbok hos Euroclear per 9 februari 2024 ges tillträde.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

 

Uppsägning av Kvalitena AB (publ) obligationer

11 december, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har idag emottagit en underrättelse från obligationsinnehavare om att Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 har sagts upp till omedelbar återbetalning.

För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-12-11 22:00 CEST.