Aktuellt

Kvalitena AB genomför tilläggsplacering i Stendörren Fastigheter AB

18 december, 2015

På grund av stor efterfrågan utökar Kvalitena AB (publ) ägarspridningen i Stendörren Fastigheter AB (publ) genom försäljning av ytterligare 1 180 000 B-aktier. Aktierna har placerats via Carnegie Investment bank samt ABG Sundal Collier, främst på utvalda privata investerare. Intresset för aktien har varit mycket högt och försäljningen spås öka likviditeten i aktien. Kvalitena kommer efter transaktionen att äga 42,35% av rösterna och 27,96% av kapitalet. Försäljningen är en viktig milstolpe inför Stendörrens planerade listbyte till NASDAQ OMX Mid Cap-lista Q2 2016.

Kvalitena AB genomför tilläggsplacering i Stendörren Fastigheter AB

Kvalitena AB sprider ägandet i Stendörren Fastigheter AB

16 december, 2015

Kvalitena AB (publ) genomför ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB (publ) genom försäljning av 1 000 000 A-aktier samt 800 000 B-aktier. Försäljningen är en viktig milstolpe inför Stendörrens planerade listbyte till NASDAQ OMX Mid Cap-lista Q2 2016 där Kvalitena skall gå ned under 50% ägande av rösterna i bolaget. Stendörren Fastigheter kommer således övergå från ett dotterbolag till ett intressebolag och inte längre konsolideras i Kvalitena koncern. Kvalitena kommer efter transaktionen att äga 44,7% av rösterna och 32,2% av kapitalet.

Kvalitena sprider ägandet i Stendörren Fastigheter

Kvalitena AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

11 december, 2015

Den 23 oktober 2015 offentliggjorde Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) att bolaget emitterar ett delvis säkerställt obligationslån som löper över tre år med slutligt förfall i oktober 2018. Obligationslånet uppgår till 600 miljoner kronor och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 650 räntepunkter. Med anledning av obligationsemissionen har Kvalitenas styrelse upprättat ett prospekt avseende upptagande av obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Finansinspektionen godkände 9 december prospektet för obligationslånet. Ansökan om att uppta obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm kommer att lämnas in och första dag för handel med obligationerna är beräknad till omkring den 28 december 2015. Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på www.kvalitena.se och www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Kvalitena.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport, Q3 2015

30 november, 2015

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q3 2015, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q3

Kvalitena förvärvar tomträtten Nacka Sicklaön 38:14 av Nacka kommun

25 november, 2015

Kvalitena AB (publ) har avtalat om förvärv av tomträtten Nacka Sicklaön 38:14 på Kvarnholmen innehållande två byggnader, den så kallade makaronifabriken och disponentvillan, för drygt 46 miljoner kronor, samt en byggrätt. Uthyrbar area för de två befintliga byggnaderna är ca 4 880 kvm och byggrätten om 6 400 kvm.

På fastigheten ska en grundskola att etableras. Ambitionen är att skapa en skola utöver det vanliga. En intern upphandling pågår mellan olika tilltänkta operatörer och besked om operatör kommer meddelas vid senare tillfälle.

Kvalitena förvärvar tomträtten Nacka Sicklaön 38-14