Kvalitena fastigheter

Kvalitena har en lång erfarenhet av att äga och förvalta fastigheter i egen regi men även tillsammans med samarbetspartners.

Kvalitenas långsiktiga strategi med de samägda fastighetsbolagen är att kapitalisera på sina partners specifika geografiska kunskap och nischer. Som ett stockholmsbaserat och fokuserat fastighetsbolag ger samägandet av fastighetsbolag med lokala aktörer Kvalitena möjligheten att äga och förvalta fastigheter över hela Sverige och i flera segment, detta ger Kvalitenas fastighetsportfölj en större diversifiering.

Ett urval av de direktägda innehav som ingår i portföljen

HEDVIG ELEONORA, INNERSTADSPORTFÖLJEN

helenora.se

ÖSTERMALM

 • Erik Dahlbergsallén 15 (Kornetten 2)
 • Grevgatan 27 (Valfisken 14)
 • Jungfrugatan 7B (Sjökalven 28)
 • Skeppargatan 10/Kaptensgatan 13 (Falken 6)
 • Strandvägen 5A (Bodarne 11)

SKEPPSBRON

 • Skeppsbron 32 (Glaucus 4)
 • Pelikangränd 1/Johannesgränd 2 (Glaucus 5)

KUNGSHOLMEN

 • Hjärnegatan 3 (Skördemannen 4)
 • Arbetargatan 33 (Dykaren 34)*

DJURGÅRDEN

 • Biskopsvägen 7

KVALITENA SAMHÄLLSFASTIGHETER

 • Nacka Kvarnholmen, Tre kronors väg 32-34 (Nacka Sicklaön 38:14)
 • Sundbyberg, Fågelsången 11 (Sundbyberg Grönskogen 7)

KVALITENA INDUSTRIFASTIGHETER

 • Malmö, Flygplansgatan 11 (Landningsbanan 6)
 • Halmstad, Frennarpsvägen 12A-C (Halmstad 10:39)
 • Klippan, Storgatan 81 (Brohällan 11)
 • Norrköping, Terminalgatan (Exportzonen 1)
 • Kristianstad, Karlsgatan 36 (Vevstaken 10)
 • Stockholm (Tyresö), Vindkraftsvägen 5 (Solkraften 15)
 • Nyköping, Idbäcksvägen 12 (Stensötan 4)
 • Nyköping, Gasverksvägen 9 (Skölden 1)
 • Gnesta, Ågatan 2 (Sigtuna Gnesta 10:2)
 • Helsingborg, Gåsebäcksvägen 36 (Sutaren 14)
 • Helsingborg, Rännarbanan 40 (Rausgård 22)

*Samägd med Lantmännen Fastigheter via JV-bolag

SVEAVALVET AB 

 • Arboga, Flygvägen 2 (Gripen 1)
 • Botkyrka, Slagstavägen 2 (Botkyrka Växthuset 1)
 • Flen, Blockvägen 1 3 (Talja 1:26)
 • Luleå, Krossvägen 4 (Storheden 2:10)
 • Tingsryd, Lokgatan 15 (Tingsryd Öresund 2)

sveavalvet.se »