Kvalitena fastigheter

Kvalitena har en lång erfarenhet av att äga och förvalta fastigheter i egen regi men även tillsammans med samarbetspartners.

Kvalitenas långsiktiga strategi med de samägda fastighetsbolagen är att kapitalisera på sina partners specifika geografiska kunskap och nischer. Som ett stockholmsbaserat och fokuserat fastighetsbolag ger samägandet av fastighetsbolag med lokala aktörer Kvalitena möjligheten att äga och förvalta fastigheter över hela Sverige och i flera segment, detta ger Kvalitenas fastighetsportfölj en större diversifiering.

Ett urval av de direktägda innehav som ingår i portföljen

HEDVIG ELEONORA, INNERSTADSPORTFÖLJEN

helenora.se

ÖSTERMALM

 • Erik Dahlbergsallén 15 (Kornetten 2)
 • Grevgatan 27 (Valfisken 14)
 • Jungfrugatan 7B (Sjökalven 28)
 • Skeppargatan 10/Kaptensgatan 13 (Falken 6)
 • Strandvägen 5A (Bodarne 11)

GAMLA STAN

 • Skeppsbron 32 (Glaucus 4)
 • Pelikangränd 1/Johannesgränd 2 (Glaucus 5)

KUNGSHOLMEN

 • Arbetargatan 33 (Dykaren 34)*

SÖDERMALM

 • Kapellgränd 4 (Pelarbacken Större 7)

DJURGÅRDEN

 • Biskopsvägen 7

KVALITENA SAMHÄLLSFASTIGHETER

 • Nacka Kvarnholmen, Tre kronors väg 32-34 (Nacka Sicklaön 38:14)

KVALITENA INDUSTRIFASTIGHETER

 • Malmö, Flygplansgatan 11 (Landningsbanan 6)
 • Halmstad, Frennarpsvägen 12A-C (Halmstad 10:39)
 • Klippan, Storgatan 81 (Brohällan 11)
 • Kristianstad, Karlsgatan 36 (Vevstaken 10)
 • Stockholm (Tyresö), Vindkraftsvägen 5 (Solkraften 15)
 • Nyköping, Idbäcksvägen 12 (Stensötan 4)
 • Nyköping, Gasverksvägen 9 (Skölden 1)
 • Gnesta, Ågatan 2 (Sigtuna Gnesta 10:2)
 • Helsingborg, Gåsebäcksvägen 36 (Sutaren 14)
 • Helsingborg, Rännarbanan 40 (Rausgård 22)
 • Katrineholm, (Tryckeriet 3)
 • Katrineholm, (Mejeriet 7)
 • Gnesta, (Gnesta 36:10)
 • Örebro, (Örebro Chauffören 6)
 • Uppsala, (Uppsala Boländerna 17:4)
 • Uppsala, (Uppsala Boländerna 18:3)
 • Uppsala, (Uppsala Boländerna 10:7)
 • Örebro, (Myrmalmen 10)
 • Västerås, (Västerås Bastborren 1)
 • Västerås, (Västerås Bastborren 2)
 • Västerås, (Västerås Järnåldern 1)
 • Västerås, (Västerås Järnåldern 4)
 • Västerås, (Västerås Viveln 1)
 • Västerås, (Köpmannen 4)
 • Västerås, (Tallmätaren 17)
 • Västerås, (Tallmätaren 18)
 • Västerås, (Västerås Ängsgärdet 5)
 • Stockholm, (Mandelblomman 9)
 • Nyköping, (Nyköping Lagonda 1)
 • Linköping, (Linköping Prislappen 3)
 • Norrköping, (Norrköping Bilen 1)
 • Uppsala, (Uppsala Boländerna 25:5)
 • Uppsala, (Uppsala Årsta 71:1)
 • Uppsala, (Uppsala Boländerna 14:7)
 • Uppsala, (Uppsala Boländerna 28:1)

SVEAVALVET AB 

 • Arboga, Flygvägen 2 (Gripen 1)
 • Botkyrka, Slagstavägen 2 (Botkyrka Växthuset 1)
 • Flen, Blockvägen 1 3 (Talja 1:26)
 • Luleå, Krossvägen 4 (Storheden 2:10)
 • Tingsryd, Lokgatan 15 (Tingsryd Öresund 2)

sveavalvet.se »

*Samägd med Lantmännen Fastigheter via JV-bolag