Aktuellt

Kvalitena AB (publ) inleder samarbete med EQT Real Estate

8 juli, 2019

Kvalitena AB (publ) inleder sammarbete med EQT Real Estate.

EQT Real Estate (EQT) förvärvade av Kvalitena AB (publ) den 5 juli 2019 en portfölj om 21 fastigheter bestående av främst verksamhetslokaler i Mälardalen. Kvalitena kvarstår som minoritetsägare.

Vi är glada över att inleda detta strategiska samarbete med EQT, nordens största och mest framstående private-equity bolag. Tillsammans kommer vi fortsätta utveckla portföljen och vidare investera i och förvärva verksamhetsfastigheter med starka kassaflöden i mycket goda lokala lägen” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) förvärvar verksamhetsfastighet

8 juli, 2019

Kvalitena AB (publ) förvärvar verksamhetsfastighet.

Kvalitena AB (publ) har genom bolag förvärvat en fastighet i Umeå. Fastigheten omfattar 18 000 kvm uthyrbar area med en tomtareal om 40 000 kvm. Tillträde var 1 juli 2019.

Vi är glada över att ha förvärvat en fastighet med goda utvecklingsmöjligheter och ett utmärkt läge. För Kvalitena är detta yterliggare ett steg att stärka vår portfölj med lager- , lättindustri- och logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

28 juni, 2019

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2018, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB (publ) årsredovisning 2018

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2019

3 juni, 2019

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2019. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se Finansiell info – Finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2019

Kvalitena AB (publ) emitterar 3,5-årigt obligationslån om 500 MSEK och återköper obligationer med förfall i september 2020

29 maj, 2019

Kvalitena AB (publ) emitterar 3,5-årigt obligationslån om 500 MSEK och återköper obligationer med förfall i september 2020

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK, inom ett rambelopp om 800 MSEK, med en löptid om 3,5 år på den nordiska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i december 2022. Kvalitena avser att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. I samband med emissionen köper Kvalitena även tillbaka 450 MSEK av totalt 800 MSEK utestående i Bolagets obligationslån med förfall i september 2020 (SE0009664949).

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
ABG Sundal Collier, Karl Lundberg, karl.lundberg@abgsc.se, +46 8 566 286 55

Informationen är sådan som Kvalitena AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.