Aktuellt

Kvalitena AB genomför en lyckad ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB

16 maj, 2018

På grund av stor efterfrågan har Kvalitena AB (publ) genomfört en ytterligare ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB (publ) genom försäljning av 1 000 000 B-aktier. Aktierna har placerats via Carnegie Investment bank samt ABG Sundal Collier på utvalda privata investerare, institutioner och fonder. Intresset för aktien har varit mycket högt efter listbytet och försäljningen spås öka likviditeten i aktien. Kvalitena kontrollerar efter transaktionen 38,30% av rösterna och 20,62% av kapitalet.

Kvalitena AB genomför en lyckad ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena AB förvärvar en logistikfastighet i Helsingborg

26 april, 2018

Kvalitena AB har förvärvat fastigheten Rausgård 22 i Helsingborg med tillträde 26 april 2018.

Fastigheten omfattar cirka 62 000 kvm med ett långt hyresavtal och en stabil hyresgäst. Hyresgäst är Bring Frigo AB.

 

Vi är glada över att ha förvärvat en kvalitetsfastighet med långt kassaflöde och bra hyresgäst med unikt läge i Helsingborg. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med logistikfastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena.

 

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industri-och logistikfastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren. Totalt äger Kvalitena idag via dotterbolag cirka 70 direktägda fastigheter i detta segment med en sammanlagd yta om cirka 340 000 kvm. Utöver det direktäger Kvalitena en innerstadportfölj med i huvudsak kontor och bostäder om cirka 17 000 kvm samt en portfölj med samhällsfastigheter om ca 14 000 kvm.

Kvalitena förvärvar en logistikfastighet i Helsingborg

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Information noterade innehav

6 mars, 2018

För att undvika förvirring avseende Kvalitenas ägarandelar i noterade Bolag till följd av förvaltarregistrerade aktier, följer nedan en kort sammanställning över Kvalitenas större noterade innehav per 1 mars 2017.

 

Aktie

Antal

Kapitalandel (%) Röstandel (%)
Stendörren Fastigheter

6 694 209

24,2

40,3

A Group of Retail Assets

5 008 593 16,2

35,6

Maha Energy

23 034 120

24,2

24,2

Amasten

11 152 308

7,2

7,2

Scandi Standard

700 000

1,1

1,1

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2017

28 februari, 2018

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2017, för att läsa rapporten se finansiell info – finansiella rapporter.

Kvalitena AB har förvärvat tre industrifastigheter i Boländerna, Uppsala

22 december, 2017

Fastigheterna omfattar ca 10 000 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrda till ett flertal lokala aktörer.

Vi är glada över att ha förvärvat tre kvalitetsfastigheter med utvecklingspotential i bra lokalt läge i Uppsala. För Kvalitena är detta ytterligare ett steg att stärka vår portfölj med industrifastigheter” säger Knut Pousette, VD Kvalitena

Kvalitena äger sedan tidigare ett antal industrifastigheter utanför Stockholm och planerar att fortsätta expansionen inom detta segment under de kommande åren.

 

Kvalitena förvärvar tre industrifastigheter i Uppsala

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

vVD Mikael Nicander, mikael.nicander@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00