Aktuellt

Kvalitena säljer aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone

9 september, 2016

Den 7 september 2016 genomförde Kvalitena den första av de tidigare kommunicerade försäljningarna av aktier i D. Carnegie & Co till Blackstone. Totalt avyttrades 1,654,286 A-aktier samt 8,170,003 B-aktier i D. Carnegie & Co till ett pris om 100kr per aktie. Den andra och slutliga försäljningen förväntas äga rum i början av november.

For information in english:

Kvalitena divests D. Carnegie & Co shares to Blackstone

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena publicerar Kvartalsrapport Q2 2016

31 augusti, 2016

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q2 2016, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q2 2016

Villkoren för Kvalitenas försäljning av aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) har uppfyllts

25 augusti, 2016

Fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone, genom Vega Holdco S. à r.l. (”Vega”), ingick den 15 juli 2016 ett avtal med Kvalitena där Kvalitena säljer 75% av sitt aktieinnehav i D. Carnegie & Co till Vega för 100 kronor per aktie, motsvarande 1,18 miljarder kronor kontant. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket samt vissa andra godkännanden från tredje part. Villkoren har nu uppfyllts och Vega kommer att tillträda aktierna stegvis. Vega förväntas ha tillträtt samtliga aktuella aktier i början av november.

Kvalitena kommer genom sitt resterande aktieinnehav att bibehålla ett intresse i D. Carnegie & Co som möjliggör att tillsammans med Blackstone fortsätta att utveckla bolaget.

Wigge & Partners agerade legal rådgivare till Kvalitena i samband med transaktionen. Läs pressmeddelandet i sin helhet via länken nedan.

For information in english:
Fulfilment of conditions precedent for the sale of shares in D. Carnegie & Co AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Utbetalning av avgift till obligationsinnehavarna

18 augusti, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) informerar härmed innehavarna av Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån att utbetalning av avgift (consent fee) relaterad till det tidigare offentligjorda skriftliga förfarandet kommer att ske den 23 augusti 2016.

Payment of consent fee to noteholders

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 0 0

Villkorsändring godkänd av obligationsinnehavarna

17 augusti, 2016

Den 22 juli 2016 offentliggjorde Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) intentionen att inleda ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån. Tidsperioden för svar i det skriftliga förfarandet löpte ut den 16 augusti 2016 kl. 17:00 (CET).

Obligationsinnehavarnas agent, Nordic Trustee & Agency AB (publ), har bekräftat att tillräckligt antal röster har inkommit för att bilda quorum och att den föreslagna begäran godkändes i enlighet med obligationsvillkorens regler för omröstning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Kvalitena godkännande av villkorsändring

Villkorsändringen i sin helhet återfinns under ”Finansiella dokument”