Aktuellt

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2018

31 maj, 2018

Kvalitena publicerar kvartalsrapport Q1 2018, för att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Delårsrapport Q1 2018

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2017

31 maj, 2018

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2017, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter.

Årsredovisning 2017

Sveavalvet återköper obligationer för 93 mkr

22 maj, 2018

Sveavalvet AB (publ) ett dotterbolag till Kvalitena återköper utestående obligationer med rörlig ränta och förfall den 15 december 2019 (ISIN: SE0009320369) för 93 mkr. Återköpet sker till ett fast kontantpris motsvarande 102,5% procent av det nominella beloppet per obligation (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta datumet för återköpen, vilket kommer att vara måndag 28 maj 2018) i enlighet Sveavalvets återköpserbjudande som offentliggjordes den 7 maj 2018 och löpte ut kl. 17:00 den 21 maj 2018.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) har varit arrangörer i återköpserbjudandet.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet via länken nedan:

Sveavalvet återköper obligationer


För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Information om GDPR

22 maj, 2018

25 maj 2018 får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vi är väl förberedda inför det nya sättet att arbeta i enlighet med Dataskyddsförordning. Vi har aktivt arbetat med att anpassa vårt företag till nya Dataskyddsförordningen. Vi har gått igenom och uppdaterat vårt fastighetssystem, våra processer, företagets arbetspolicy samt utbildat vår personal.

Vi vill informera våra lokalhyresgäster om följande:

  1. Vi behandlar era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter och att ändamålet med det samma är för att kunna genomföra aktuellt uppdrag. Det vill säga tillhandahålla lokal, teckna avtal, skicka hyresavier samt meddelanden och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med er.
  2. Vi tar ansvar för att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter som behandlas av oss, eller våra utsedda personuppgiftsbiträden, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
  3. Vi garanterar att behandlingen av era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger.

 

Har ni frågor rörande GDPR och vår behandling av era personuppgifter så är ni välkomna att höra av er till oss via
gdpr@kvalitena.se

Önskar ni mer ingående information om nya Dataskyddsförordningen gå gärna in på följande länk:

www.datainspektionen.se

Kvalitena AB genomför en lyckad ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB

16 maj, 2018

På grund av stor efterfrågan har Kvalitena AB (publ) genomfört en ytterligare ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB (publ) genom försäljning av 1 000 000 B-aktier. Aktierna har placerats via Carnegie Investment bank samt ABG Sundal Collier på utvalda privata investerare, institutioner och fonder. Intresset för aktien har varit mycket högt efter listbytet och försäljningen spås öka likviditeten i aktien. Kvalitena kontrollerar efter transaktionen 38,30% av rösterna och 20,62% av kapitalet.

Kvalitena AB genomför en lyckad ägarspridning i Stendörren Fastigheter AB

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00