Övriga Innehav

Kvalitena industrier AB är ett helägt dotterbolag till Kvalitena AB med flertalet fastighetsrelaterade innehav inom olika branschsegment, såsom industri-, sällanköpshandel och byggbranschen.

Kvalitena industriers investeringar är alla gjorda i enlighet med den långsiktiga strategin att förvärva och utveckla företag som bedriver verksamhet med anknytning till fastighetsbranschen, t.ex. som leverantörer av olika typer av tjänster eller produkter till fastighetsbolag.

Med lång erfarenhet av finansiering, fastighetsfrågor, och som köpare av material och tjänster, kan Kvalitena bidra med värdefull kunskap i utvecklingen av dessa företag och deras produkter. Vårt mål är att skapa fristående, lönsamma och kassagenererande investeringar. Alla transaktioner mellan dessa företag och Kvalitena sker på en armlängds avstånd och på marknadsmässiga villkor.

Ett urval av de innehav som ingår i portföljen