Innehav

Kvalitenas investeringar är alla genomförda med en långsiktig strategi att starta, förvärva och utveckla bolag i eller med anknytning till fastighetsbranschen. Genom sitt aktiva ägande och starka finansiella ställning kan Kvalitena tillföra värde till sina dotter- och intressebolag. Nedan följer ett urval av dessa bolag:

Kvalitena Fastigheter

Övriga innehav