Kalender

  • Delårsrapport Q1 2021 publiceras den 29 maj 2021
  • Delårsrapport Q2 2021 publiceras den 29 augusti 2021
  • Delårsrapporten Q3 2021 publiceras den 29 november 2021
  • Bokslutskommunikén för 2021 publiceras den 1 mars 2022