Finansiell information

Kvalitena är ett fastighetsbolag med en övergripande strategi att generera hög långsiktig tillväxt genom en professionell investeringsverksamhet och ett aktivt ägande i dotter- och intressebolag för att möjliggöra en hög långsiktig riskjusterad avkastning.

I menyn till vänster kan du läsa mer om den ekonomiska delen av vår verksamhet i form av finansiella rapporter och övriga finansiella dokument samt få information om den finansiella kalendern.