Om Bolaget

Kvalitena AB är ett privatägt fastighetsbolag med direktägda fastigheter och onoterade fastighetsinnehav. Kvalitena har även ett mindre innehav noterade värdepapper, verksamheter differentierade ifrån fastighetsbranschen samt innehav i onoterade industri-, produktions- och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.