GDPR

25 maj 2018 får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är just att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vi är väl förberedda inför det nya sättet att arbeta i enlighet med Dataskyddsförordning. Vi har aktivt arbetat med att anpassa vårt företag till nya Dataskyddsförordningen. Vi har gått igenom och uppdaterat vårt fastighetssystem, våra processer, företagets arbetspolicy samt utbildat vår personal.

Vi vill informera våra lokalhyresgäster om följande:

  1. Vi behandlar era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter och att ändamålet med det samma är för att kunna genomföra aktuellt uppdrag. Det vill säga tillhandahålla lokal, teckna avtal, skicka hyresavier samt meddelanden och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med er.
  2. Vi tar ansvar för att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter som behandlas av oss, eller våra utsedda personuppgiftsbiträden, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning.
  3. Vi garanterar att behandlingen av era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a att era företagsuppgifter och eventuella personuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger.

 

Har ni frågor rörande GDPR och vår behandling av era personuppgifter så är ni välkomna att höra av er till oss via
gdpr@kvalitena.se

Önskar ni mer ingående information om nya Dataskyddsförordningen gå gärna in på följande länk:

www.datainspektionen.se