Uppsägning av Kvalitena AB (publ) obligationer

11 december, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har idag emottagit en underrättelse från obligationsinnehavare om att Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 har sagts upp till omedelbar återbetalning. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00 Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom […]