Kvalitena säljer på Djurgården

14 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat avtal om försäljning av och frånträtt aktier i Biskopsuddens Fastighetsförvaltning AB (”Biskopsudden”). Biskopsudden äger byggnad på del av fastigheten Djurgården 1:1, Stockholm. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00 Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom […]