Kvalitena inleder företagsrekonstruktion

23 februari, 2024

I syfte att under ordnade och kontrollerade former sälja tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitena AB (publ) (”Bolagets”) samtliga fordringar har Bolaget idag ansökt om och av tingsrätten beviljats att inleda företags-rekonstruktion. Bolaget anser att det finns grundad anledning att anta att dess verksamhet kan säkras genom en […]