Kvalitena informerar om avsikt att inleda skriftligt förfarande i syfte att senarelägga amortering och betalning av ränta

4 oktober, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) informerar härmed att Bolaget avser att inom snar framtid inleda ett skriftligt förfarande i syfte att senarelägga amortering och betalning av ränta på bolagets seniora icke säkerställda obligation med ISIN SE0012675155. Kvalitena har beslutat att inom kort inleda ett skriftligt förfarande i syfte att senarelägga amortering som i enlighet […]