Kvalitena frånträder Industrifastighet i Umeå

20 maj, 2021

Kvalitena frånträder en industrifastighet i Umeå. Frånträdet genomfördes den 17 maj 2021. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta på ca. 20.500 kvadratmeter. Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949) För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00