Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och obligationer upptas till handel på Nasdaq Stockholm

1 augusti, 2019

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt. Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) emitterade den 4 juni 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent […]