Agenten för Kvalitenas seniora icke säkerställda obligationer har meddelat att en konkursansökan lämnats in till Stockholms tingsrätt

16 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har blivit meddelade av agenten för Bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155 att en konkursansökan har lämnats in till Stockholms tingsrätt. Bolaget har ännu inte delgivits ansökan eller tagit del av den. Bolaget avser bestrida konkursansökan. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00