#Övriga fastighetsbolag

7 september, 2017

#Övriga fastighetsbolag Kvalitena har en lång erfarenhet av att äga och förvalta fastigheter i egen regi men även tillsammans med samarbetspartners. Kvalitenas långsiktiga strategi med de samägda fastighetsbolagen är att kapitalisera på sina partners specifikt geografiska kunskap och nischer. Som ett stockholmsbaserat och fokuserat fastighetsbolag ger samägandet av fastighetsbolag med lokala aktörer Kvalitena möjligheten att […]