#Noterade innehav

7 september, 2017

#Noterade innehav Kvalitenas noterade innehav utgör främst fastighetsbolag med geografisk inriktning mot Mälardalen. Under 2014 noterade Kvalitena fastighetsbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter, båda med inriktning mot Mälardalen. D. Carnegie & Co är idag Sveriges största privatägda bostadsbolag med över 16000 förvaltade lägenheter, bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Stendörren Fastigheter […]