#Noterade innehav

Kvalitenas noterade innehav utgör främst fastighetsbolag med geografisk inriktning mot Mälardalen.

Under 2014 noterade Kvalitena fastighetsbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter, båda med inriktning mot Mälardalen. D. Carnegie & Co är idag Sveriges största privatägda bostadsbolag med över 16000 förvaltade lägenheter, bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Stendörren Fastigheter är inriktade mot lager- och lättindustri i Mälardalen med ett totalt fastighetsvärde om drygt 5 miljarder kronor, bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier och ingår i indexet First North 25. Under 2015 noterades A Group Of Retail Assets (AGORA) med inriktning mot köpcentrumfastigheter i Sveriges regionstäder, bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North. Kvalitena förvärvade även under hösten 2015 motsvarande 5,8% av aktierna i det mid cap noterade bolaget Scandi Standard. Utöver dessa har även Kvalitena innehav i Ambia Trading Group samt Maha Energy.

 

Samhällsbyggnadsbolaget »

Stendörren Fastigheter »

Agora »

Admiral Capital A/S »

Amasten Holding »

Scandi Standard »

Maha Energy »