Kvalitena industrier

7 september, 2017

Kvalitena industrier Kvalitena industrier AB är ett helägt dotterbolag till Kvalitena AB med flertalet fastighetsrelaterade innehav inom olika branschsegment, såsom industri-, detaljhandel och byggbranschen. Kvalitena industriers investeringar är alla är gjorda i enlighet med den långsiktiga strategin att förvärva och utveckla företag som bedriver verksamhet med anknytning till fastighetsbranschen, t.ex. som leverantörer av olika typer […]