Holdings

7 september, 2017

Holdings Kvalitenas investeringar är alla genomförda med en långsiktig strategi att starta, förvärva och utveckla bolag i eller med anknytning till fastighetsbranschen. Kvalitenas innehav är uppdelade i tre olika kategorier; Noterade fastighetsinnehav, Övriga fastighetsbolag samt Kvalitena industrier. Genom sitt aktiva ägande och starka finansiella ställning kan Kvalitena tillföra värde till sina dotter- och intressebolag. Nedan […]