Financial calendar

  • Årsredovisning 2016 publiceras den 31 maj 2017
  • Delårsrapport Q1 2017 publiceras den 31 maj 2017
  • Delårsrapport Q2 2017 publiceras den 31 augusti 2017