Financial information

7 september, 2017

Financial information Kvalitena är ett fastighetsinriktat investmentbolag med med en övergripande strategi att generera hög långsiktig tillväxt genom en professionell investeringsverksamhet och ett aktivt ägande i dotter- och intressebolag för att möjliggöra en hög långsiktig riskjusterad avkastning. I menyn till vänster kan du läsa mer om den ekonomiska delen av vår verksamhet i form av […]