About

7 september, 2017

About Kvalitena Kvalitena är ett fastighetsinriktat investmentbolag med fokus på Stockholmsregionen. Kvalitena AB är ett privatägt bolag grundat 1995 verksamt i fastighetssektorn. Kvalitena har sedan starten växt och utvecklats till ett fastighetsinriktat investmentbolag genom noteringen av de tidigare dotterbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter. Kvalitena har även innehav i såväl onoterade som noterade […]