About Kvalitena

Kvalitena är ett fastighetsinriktat investmentbolag med fokus på Stockholmsregionen.

Kvalitena AB är ett privatägt bolag grundat 1995 verksamt i fastighetssektorn. Kvalitena har sedan starten växt och utvecklats till ett fastighetsinriktat investmentbolag genom noteringen av de tidigare dotterbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter. Kvalitena har även innehav i såväl onoterade som noterade industri, produktion och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.

Koncernen 2016

  • Nettoomsättning 78 Mkr
  • Rörelseresultat 748 Mkr
  • Årets resultat 916 Mkr
  • Balansomslutning 6 005 Mkr
  • Soliditet 49,7%