EN

7 september, 2017

#Långsiktiga investeringar Kvalitenas investeringar är alla genomförda med en långsiktig strategi att starta, förvärva och utveckla bolag i eller med anknytning till fastighetsbranschen. Oavsett om innehaven är noterade, helägda eller delägda, verkar Kvalitena som aktiv långsiktig ägare i bolagen. ..)