Villkoren för Kvalitenas försäljning av aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) har uppfyllts

25 augusti, 2016

Fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone, genom Vega Holdco S. à r.l. (”Vega”), ingick den 15 juli 2016 ett avtal med Kvalitena där Kvalitena säljer 75% av sitt aktieinnehav i D. Carnegie & Co till Vega för 100 kronor per aktie, motsvarande 1,18 miljarder kronor kontant. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket samt vissa andra […]