Utbetalning av avgift till obligationsinnehavarna

18 augusti, 2016

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) informerar härmed innehavarna av Bolagets SEK 600 000 000 obligationslån att utbetalning av avgift (consent fee) relaterad till det tidigare offentligjorda skriftliga förfarandet kommer att ske den 23 augusti 2016. Payment of consent fee to noteholders För ytterligare information vänligen kontakta: VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 0 0