Stockholms tingsrätt har beslutat att företagsrekonstruktionen får fortsätta

12 juni, 2024

Den 23 februari 2024 beviljades Kvalitena av tingsrätten att inleda företags-rekonstruktion för en initial period om tre månader. Den 20 maj ansökte Kvalitena om en förlängning av företagsrekonstruktionen med syftet att genom ordnade och kontrollerade former kunna avyttra tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitenas skulder. Stockholms Tingsrätt har […]